KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zemědělství

Zemědělství

19/11/19

Upozornění SVS v souvislosti s šířením afrického moru prasat v sousedním Polsku

Upozornění SVS v souvislosti s šířením afrického moru prasat v sousedním Polsku 19. 11. 2019 V Praze dne 19. 11. 2019 Tisková zpráva – Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje, že v sousedním Polsku došlo k výraznému postupu afrického moru prasat (AMP). Polské dozorové orgány aktuálně informovaly o výskytu AMP u prasete divokého v okrese Wschowa […]

V Brně jednal mimořádný sněm Agrární komory

V Brně jednal mimořádný sněm Agrární komory 08. 11. 2019 Mimořádný 28. sněm Agrární komory České republiky se konal dne 5. listopadu v areálu brněnských veletrhů za účasti přesahující 80 % zvaných delegátů a hostů. Hlavním důvodem svolání sněmu byla potřeba schválit interní dokumenty AK ČR tak, aby řádný volební sněm, který se bude konat […]

04/07/06

Nový portál pro farmáře

Zpřístupnění údajů vedených v registrech půdy, zvířat, vinic, chmelnic a sadů. Portál farmáře můžete navštívit na internetové adrese http://farmar.eu.

Zařazeno v Zemědělství

11/05/06

Monitoring kvality vod pro potřeby Nitrátové směrnice ES

Monitorovací program sledování a hodnocení jakosti povrchových vod pro potřeby nitrátové směrnice ES (91/676/EHS) je v praxi dílčím programem monitoringu Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS), která systematicky a celorepublikově provádí sledování a hodnocení stavu povrchových vod. Monitoring znečištění povrchových vod dusičnany ze zemědělských zdrojů se provádí systematicky od roku 2002 a jeho statut upravuje Nařízení vlády č. 103/2003 Sb..

Zařazeno v Zemědělství

06/01/06

Evropské výzkumné projekty zaměřené na ekologické potraviny a zemědělství

Přehled výzkumných projektů EU podporovaných z prostředků Evropské komise.

Zařazeno v Zemědělství