KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zákon č. 106/2005 Sb.

04/03/05

Úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

Příloha : Text zákona [htm ; 213836 bytů]
Příloha : Příloha č. 1 – Skupiny odpadů [pdf ; 143282 bytů]
Příloha : Příloha č. 2 – Seznam nebezpečných vlastností odpadu [pdf ; 93067 bytů]
Příloha : Příloha č. 3 – Způsoby využití odpadů [pdf ; 118589 bytů]
Příloha : Příloha č. 4 – Způsoby odstraňování odpadů [pdf ; 163701 bytů]
Příloha : Příloha č. 5 – Seznam složek, které podle tohoto zákona činí odpad nebezpečným [pdf ; 221032 bytů]
Příloha : Příloha č. 6 – Sazby poplatků [pdf ; 77527 bytů]
Příloha : Příloha č. 7 – Skupiny elektrozařízení [pdf ; 65769 bytů]

Zařazeno v Legislativa ČR