KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Poradenství

25/05/20

V tuto dobu je potřeba věnovat pozornost mšicím

Ing. Eva Chromečková

22. 5. 2020 Upozorňujeme pěstitele na zvýšený nálet mšic do porostů kulturních rostlin, kterému nahrává i aktuální předpověď počasí. ÚKZÚZ zaznamenal při pravidelném sledování letových aktivit mšic jejich silný výskyt zejména na jabloních a slivoních. Pěstitelům sadbových brambor doporučujeme sledovat porosty již od vzejití.

20/05/20

Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EEC (nitrátová směrnice) v České republice. Vybrané změny v přímých platbách od r. 2020

Ing. Eva Chromečková

Série seminářů, červen 2020, v zasedací místnosti SZIF, přízemí, budova Ministerstva zemědělství ČR, Kotlářská 53, 602 00 Brno

Zařazeno v Dotace, Poradenství

22/04/20

Aplikace čistírenských kalů na orné půdě jako jedna z variant zvýšení organických látek v půdě

Ing. Eva Chromečková

Ing. Jindřich Černý, Ph.D.
Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin
Česká zemědělská univerzita v Praze

10/04/20

Rozdíly v porostech ozimů poškozených mrazy a vliv hnojení dusíkem

Ing. Eva Chromečková

10. 4. 2020 Stav porostů ozimů a řepky, poškození mrazy, vliv hnojení na povrchovou strukturu