KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Dotace »

Dotace

15/07/20

Základní změny v Pravidlech pro 10. kolo (informační material)

Publikace přináší základní podmínky a informace o změnách v Pravidlech pro 10. kolo a také shrnuje nejčastější chyby žadatelů.

Zařazeno v Aktuality, Dotace

Nová vyhláška k Registru de minimis

Dne 1. 7. 2020 nabyla účinnosti nová vyhláška č. 298/2020 Sb., která stanovuje obsah a rozsah údajů zaznamenávaných poskytovatelem podpory de minimis do Registru de minimis (RDM).

Posun lhůt

důvodů posunu lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2019, dochází k posunu termínu pro nejzazší podání Monitorovacích zpráv za rok 2019

02/06/20

Příjem žádostí dotačního titulu „Investice“ (v rámci SOT s vínem) pro období 2020/2021

Příjem žádostí pro toto období bude ukončen dne 31. 8. 2020.

Informace pro žadatele- Ohlášení vyšší moci v rámci opatření Dobré životní podmínky zvířat (dotační žádosti Welfare 2020)

V roce 2020 mohou žadatelé podávat Ohlášení vyšší moci Welfare 2020 (dále jen OVM) standardně jako v předešlých letech:

27/05/20

Vláda ČR schválila pravidla nového programu poskytování podpory PGRLF Provoz 2020 – snížení jistiny úvěru

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. připravilo zcela nový program Provoz 2020 – snížení jistiny úvěru.

20/05/20

Dotační program 9H – Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí

Ing. Eva Chromečková

V Praze dne 15. května 2020 – Od roku 2020 dochází ke změně znění dotačního programu 9.H. Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí i procesu jeho administrace (pro účast na veletrzích a výstavách v zahraničí konaných od 1. 6. 2019 do 31. 5. 2020)

Informace pro žadatele – Prodloužení termínu pro podání žádosti o dotaci na DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT 2020

Ing. Eva Chromečková

V Praze dne 15. května 2020 V souvislosti s krizovou epidemiologickou situací bylo zveřejněno ve sbírce zákonů nařízení vlády č. 217/2020 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti
s mimořádnou epidemií v roce 2020. Tímto nařízením vlády dochází k prodloužení termínu podávání jednotné žádosti.

Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EEC (nitrátová směrnice) v České republice. Vybrané změny v přímých platbách od r. 2020

Ing. Eva Chromečková

Série seminářů, červen 2020, v zasedací místnosti SZIF, přízemí, budova Ministerstva zemědělství ČR, Kotlářská 53, 602 00 Brno

Zařazeno v Dotace, Poradenství

11/05/20

Soukromé skladování sušeného odstředěného mléka (SOM), másla a sýrů, skopového a kozího masa, hovězího masa

Ing. Eva Chromečková

Žádosti o uzavření smlouvy o soukromém skladování lze podávat v období od 7.5.2020.

Zařazeno v Aktuality, Dotace