KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Dotace »

Dotace

21/07/21

Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací 8.F. Podpora vybraných činností a opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat a ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti

Podrobně je vysvětleno v příručce.

Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu vážné přírodní katastrofy – TORNÁDO (v Jihomoravském kraji) či tzv. Downburst (v Ústeckém kraji)

Ohlášení podaná ve výše vyjmenovaných lokalitách (katastrálních územích) není nutné prokazovat žádným individuálním doplněním (potvrzením) o dané skutečnosti.

Aktualizace Pravidel pro změny strategií týkající se Programového rámce PRV v souvislosti se střednědobým hodnocením (a přechodným obdobím)

Aktuální znění Pravidel pro změny strategií je k dispozici v elektronické podobě v příloze.

Ministerstvo zemědělství začalo přijímat žádosti o kompenzace za škody způsobené přírodní katastrofou na jižní Moravě a na Ústecku

Poškození zemědělci a výrobci potravin a krmiv dostanou náhradu až do výše 100 % prokázaných škod.

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených přírodními pohromami v rostlinné a živočišné výrobě a potravinářství na území Jihomoravského a Ústeckého kraje

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací.

Informace ke změně Pravidel pro 12. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020 – operace 4.1.1

Byla upravena příloha č. 6 Metodika výpočtu k hodnocení aspektu efektivnosti. Zpřesněny byly hodnoty intenzity výroby nebo jednotkové ceny nebo rentability u komodit.

01/07/21

Informace pro žadatele DP 19.B. Podpora na účast producentů a zpracovatelů drůbeže a drůbežích produktů v režimu jakosti Q CZ

Formulář bude žadatelům dostupný od 1. července 2021. Ukončení příjmu žádosti o dotaci je 31. července 2021.

Informace pro žadatele k dotačnímu podprogramu Národních dotací 8.F.c. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti

Důležité upozornění pro žadatele: Spolu se žádostí o dotaci je žadatel povinen doložit povinnou přílohu „Plán preventivních opatření“.

24/06/21

Návrat k přirozenému lesu: Druhý rok po sobě roste plocha zalesněná listnáči

Rok 2020 byl v lesním hospodářství přelomový v několika oblastech, a to rekordní těžbou i obnovou lesa po kalamitě.

11/06/21

Navýšení alokace pro 19. a 20. výzvu

Rybáři chtějí modernizovat své provozy a posilovat konkurenceschopnost. Ministerstvo zemědělství proto zvýšilo původně plánovanou podporu 80 milionů téměř o 30 milionů korun.