KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Dotace »

Dotace

23/10/21

Státní zemědělský intervenční fond vydává zálohové rozhodnutí SAPS

Letošní sazba činí 3 331,68 Kč na hektar. Zbývající část peněz žadatelé dostanou po vydání rozhodnutí o doplatku.

Dotační rámec pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích

Poskytovatelem finančních příspěvků podle Dotačního rámce mohou být Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo obrany a všechny kraje s výjimkou Hl. m. Prahy.

15/10/21

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. stanovil sazbu základní podpory.

Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací

Možnost stáhnutí příruček.

Ministr zemědělství schválil sazby přímých plateb pro rok 2021

Ministr zemědělství schválil také sazby pro jednotlivé platby VCS, jejichž prostřednictvím bude letos vyplaceno na citlivé komodit více než tři miliardy korun.

Společnost PGRLF ukončila příjem žádostí do programu Investiční úvěry Zemědělec

Příspěvek byl publikován 13. října 2021

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2022

Zásady – (aktualizace ze dne 11.10.2021).

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2021 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

Aktualizace ze dne 11.10.2021.

11/10/21

Příjem dokladů prokazujících nárok na dotaci týkající se zmírnění škod způsobených přírodními pohromami v rostlinné a živočišné výrobě a potravinářství na území Jihomoravského a Ústeckého kraje v roce

Návod k podání dokladů prostřednictvím Portálu farmáře SZIF a odpovědi na nejčastější dotazy naleznou žadatele zde ve složce „Ke stažení“ 2021 Přírodní pohroma.