KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Rozvoj venkova

09/01/21

Výzva k podávání projektů na činnost Demonstračních farem v roce 2021

Dotační program 9.F.m. „Demonstrační farmy“ v roce 2021.

Dotace na včelařská opatření v roce 2021

Celková výše finančních prostředků, kterou je možno na včelařská opatření hrazená z 50 % z rozpočtu ČR a z 50 % z rozpočtu EU využít, tak činí 66 453 561 Kč.

27/12/20

Informace k příjmu Žádostí o platbu pro 9. kolo Programu rozvoje venkova 2014-2020

Žádost o platbu je možné odeslat z Portálu farmáře pouze jedenkrát.

18/12/20
10/12/20

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2021 byla zveřejněna

Ministerstvo zemědělství (MZe) a Státní veterinární správa (SVS) zveřejnily na svých úředních deskách Metodiku kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2021.

25/11/20

Na opravu drobných kulturních prvků venkova dá v příštím roce Ministerstvo zemědělství 30 milionů korun

Peníze jsou určené například na opravu křížových cest, zvoniček, božích muk, kapliček, soch a hřbitovů.

Ministerstvo zemědělství podpoří organizace, které distribuují potraviny lidem v nouzi, přidá jim 20 milionů korun

Pravidla programu dnes schválila vláda, peníze uvolní Ministerstvo financí.

20/11/20

Informace pro žadatele k opatření Předčasné ukončení zemědělské činnosti

Žádost o dotaci/Žádost o proplacení je podávána na jednotném formuláři vydaném Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen „SZIF“), který je ke stažení na internetových stránkách www.szif.cz .