KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Rozvoj venkova

16/07/20

Logem KLASA se bude pyšnit dalších 22 produktů

Značku kvality KLASA získalo dalších 22 výrobků od celkem jedenácti producentů.

15/07/20

Nová vyhláška k Registru de minimis

Dne 1. 7. 2020 nabyla účinnosti nová vyhláška č. 298/2020 Sb., která stanovuje obsah a rozsah údajů zaznamenávaných poskytovatelem podpory de minimis do Registru de minimis (RDM).

09/07/20

Novela mysliveckého zákona změní myslivost, ulovení zvěře se bude dokládat fotkou v aplikaci na mobilu, plány lovu se stanoví podle reálných škod

Ministerstvo zemědělství připravilo novelu mysliveckého zákona, jehož cílem je hlavně redukovat počty spárkaté zvěře.

01/07/20

MZe: Máme plán na využití meliorací, většinu přebudujeme tak, aby zadržely vodu pro období sucha

Pozemkové úpravy, závlahy a odvodnění, ochranu půdy a její monitoring řeší Plán opatření pro řešení sucha prostřednictvím pozemkových úprav a adaptací hydromeliorací v horizontu 2030.

Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 30. 6. 2020

„Sbírka zákonů 2020“ (www.mvcr.cz)
:

12/05/20

Ministr zemědělství: Současné vodní zdroje v budoucnu nepostačí, je nutné rozšířit seznam území pro možné stavby vodních nádrží

Ing. Eva Chromečková

11. 5. 2020 Tisková zpráva – Tři desítky nových lokalit, přesně 31, které chce zařadit do Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod, dnes představilo Ministerstvo zemědělství (MZe). Jde o jedno z řady opatření, které Ministerstvo přijímá, aby zmírnilo projevy sucha související se změnou klimatu. Kromě přípravy velkých vodohospodářských staveb včetně nových přehrad je to mimo jiné obnova a stavba rybníků, obnova lesů, mokřadů, remízků nebo rozdělení krajiny například omezením maximální velikosti polí.

06/05/20

Umožnění vstupu do ČR sezónním pracovníkům ze zemí mimo Evropskou unii

Ing. Eva Chromečková

4. 5. 2020 Vláda ČR svým usnesením č. 511 rozhodla o umožnění vstupu do ČR sezónním pracovníkům ze zemí mimo Evropskou unii, a to od 11. května 2020

26/04/20

ČHMÚ: Dubnové sucho v ČR je horší než v předchozích dvou letech

Dubnové sucho v ČR je horší než v předchozích dvou letech

Nouzový stav a odborná způsobilost v lesním hospodářství

Opatření platí do konce trvání nouzového stavu.