KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Rozvoj venkova

09/12/21

SZIF začíná vyplácet podporu VCS, zahrnuje i cukrovou řepu a zeleninu s vysokou pracností

Pro případné dotazy je k dispozici infolinka SZIF na telefonním čísle 222 871 871 nebo e-mailu info@szif.cz.

05/12/21

Program kvalifikovaný zaměstnanec: Změna výše minimální mzdy a tím i minimálních mzdových tarifů od 1.1.2022

Informace zaměstnavatelům zařazeným do Programu kvalifikovaný zaměstnanec.

SZIF začíná vyplácet podporu na ANC s předstihem

V případě dotazů je možné se obrátit na infolinku SZIF 222 871 871 nebo zaslat otázky e-mailem na info@szif.cz.

Aktualizace Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV na období 2014–2020 – Opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER

Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj).

SZIF začíná vyplácet doplatek k Jednotné platbě na plochu

Letošní sazba Jednotné platby na plochu je 3 331,68 korun na hektar.

30/11/21

Informace ke kontrolám v oblasti používání hnojiv

Od 1. ledna 2022 vstoupí v platnost povinnost vedení elektronické evidence hnojiv výnosů sklizených hlavních a vedlejších plodin. Ta se vztahuje na zemědělce, kteří hospodaří na více než 20 hektarech.

Národní konference Venkov představila škálu zajímavých projektů

Materiály ke stažení

Ministerstvo zemědělství bude průběžně zvyšovat příspěvky na péči a výsadbu nových lesů po kůrovcové kalamitě podle nově schváleného nařízení vlády

Zvýší se sazby za sazenice a připraveny jsou i nové typy příspěvků, například na přípravu půdy pro sázení. Změnu pravidel včera schválila vláda.

Návod a program na výpočet bilance N

Zemědělci hospodařící ve zranitelných oblastech mají letos poprvé povinnost do konce roku vypočítat bilanci dusíku.