KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zemědělské vzdělávání

05/12/21

Informace pro žadatele k dotačnímu programu 9.E. – příjem žádostí o dotaci pro rok 2022

Od 1.12.2021 do 31.5.2022 bude pro žadatele na Portálu farmáře SZIF spuštěn příjem žádostí o dotaci pro dotační program 9.E. Školní závody pro rok 2022.

11/11/21

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

Dodatkem je umožněno ve školním roce 2020/2021 a 2021/2022 nahradit prezenční výuku distanční formou vzdělávání.

02/12/20

Zpřístupnění formuláře žádostí o dotaci pro rok 2021 k dotačnímu programu 9.E.

Na Portálu farmáře SZIF, ale také na webových stránkách SZIF byla zveřejněna obecná příručka pro žadatele.

09/11/20

Webinář pro ředitele a pedagogy středních zemědělských škol s SZP

Ministerstvo zemědělství, potažmo ÚZEI Praha organizuje 23. 11. 2020 pro učitele odborných předmětů středních zemědělských škol webinář na téma „Společná zemědělská politika – současná situace a budoucnost v ČR“.

07/11/20

Webinář pro ředitele a pedagogy středních zemědělských škol s SZP

„Společná zemědělská politika – současná situace a budoucnost v ČR“.

08/10/20

Webinář na téma Perspektiva ochrany rostlin v konvenčním zemědělství 07. 10. 2020

Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství.

01/07/20

Publikace zemědělství

Publikace Zemědělství 2019 hodnotí z pohledu jednotlivých ekonomických ukazatelů vývoj v zemědělství v roce 2019.