KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zemědělské vzdělávání

02/12/20

Zpřístupnění formuláře žádostí o dotaci pro rok 2021 k dotačnímu programu 9.E.

Na Portálu farmáře SZIF, ale také na webových stránkách SZIF byla zveřejněna obecná příručka pro žadatele.

09/11/20

Webinář pro ředitele a pedagogy středních zemědělských škol s SZP

Ministerstvo zemědělství, potažmo ÚZEI Praha organizuje 23. 11. 2020 pro učitele odborných předmětů středních zemědělských škol webinář na téma „Společná zemědělská politika – současná situace a budoucnost v ČR“.

07/11/20

Webinář pro ředitele a pedagogy středních zemědělských škol s SZP

„Společná zemědělská politika – současná situace a budoucnost v ČR“.

08/10/20

Webinář na téma Perspektiva ochrany rostlin v konvenčním zemědělství 07. 10. 2020

Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství.

01/07/20

Publikace zemědělství

Publikace Zemědělství 2019 hodnotí z pohledu jednotlivých ekonomických ukazatelů vývoj v zemědělství v roce 2019.

13/05/20

Ukončení nouzového stavu ve vztahu k odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

Pokud dojde z nařízení Vlády ČR k posunu ukončení nouzového stavu, budou výše uvedené lhůty adekvátně upraveny.

29/11/19

Nitrátová směrnice, vybrané změny v přímých platbách od r. 2019 a zkušenosti s nitrátovou směrnicí v praxi

Ing. Eva Chromečková

Série seminářů, 10. prosince 2019 od 8:30 a od 13:00, 11. propsince 2019 od 8:30 hodin,
v zasedací místnosti SZIF, přízemí, budova Ministerstva zemědělství ČR, Kotlářská 53, 602 00 Brno