KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zemědělské vzdělávání

18/09/23

19. ročník Krajské soutěže v orbě žáků zemědělských škol 4. 10. 2023 – prezentace s ochutnávkou Regionální potravina

Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace pořádá pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha,
předsedy představenstva Agrární komory Znojmo Ing. Milana Ptáčka a starostky města Znojma Ing. Ivany Solařové
19. ročník Krajské soutěže v orbě žáků zemědělských škol dne 4. 10. 2023 na pozemku Agropodniku Mašovice a.s.

27/04/23

Pozvánka na seminář „Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EEC (nitrátová směrnice) v České republice“

Ústav zemědělské ekonomiky a informací ve spolupráci s Regionální agrární komorou Jihomoravského kraje si Vás dovolují pozvat na vzdělávací akci,
která se uskuteční dne 16. 5. 2023 od 9 do 13 hod. v budově MZe, Kotlářská 53, zasedací místnost v přízemí.

11/04/23

Pozvánka na seminář „Strategický plán a Zelená dohoda“

Regionální agrární komora Jihomoravského kraje si vás dovoluje pozvat na seminář „Strategický plán a zelená dohoda“.

Seminář se uskuteční 18. dubna od 9 do 12 hod. v Brně, Kotlářská 53 (zasedací místnost v přízemí).
Přednášející bude Ing. Antonín Šandera.

SEMINÁŘ JE pro účastníky BEZPLATNÝ,
registrace nutná na emailu: rak@rakjm.cz do 14.4. 2023.

15/02/23

Vzdělávací publikace AK ČR vydané v roce 2022

V rámci dotačního titulu 9.F.e. Regionální přenos informací a ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, zorganizovala a vydala za posledních pět let Agrární komora České republiky již více než stovku publikací. Rok 2022 nebyl výjimkou a byly vytvořeny další čtyři publikace, které jsou níže ke stažení. Publikace je možné zaslat i v tištěné podobě. Pro více informací pište na: selivanenko@akcr.cz

06/02/23

Pozvánka na semináře v Jihomoravském kraji: Strategický plán a Zelená dohoda

Změna termínu u semináře Strategický plán a Zelená dohoda ve Vískách:
termín 14. 2. ZRUŠEN, nový termín 21. 2. 2023 od 9 do 12 hod., Agrocentrum Ohrada Vísky.

05/12/21

Informace pro žadatele k dotačnímu programu 9.E. – příjem žádostí o dotaci pro rok 2022

Od 1.12.2021 do 31.5.2022 bude pro žadatele na Portálu farmáře SZIF spuštěn příjem žádostí o dotaci pro dotační program 9.E. Školní závody pro rok 2022.

11/11/21

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

Dodatkem je umožněno ve školním roce 2020/2021 a 2021/2022 nahradit prezenční výuku distanční formou vzdělávání.