KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zemědělské vzdělávání

01/07/20

Publikace zemědělství

Publikace Zemědělství 2019 hodnotí z pohledu jednotlivých ekonomických ukazatelů vývoj v zemědělství v roce 2019.

13/05/20

Ukončení nouzového stavu ve vztahu k odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

Pokud dojde z nařízení Vlády ČR k posunu ukončení nouzového stavu, budou výše uvedené lhůty adekvátně upraveny.

29/11/19

Nitrátová směrnice, vybrané změny v přímých platbách od r. 2019 a zkušenosti s nitrátovou směrnicí v praxi

Ing. Eva Chromečková

Série seminářů, 10. prosince 2019 od 8:30 a od 13:00, 11. propsince 2019 od 8:30 hodin,
v zasedací místnosti SZIF, přízemí, budova Ministerstva zemědělství ČR, Kotlářská 53, 602 00 Brno

17/10/19

Interaktivní mapa škol se zemědělskými, veterinálními a lesnickými obory v ČR

Interaktivní mapa škol se zemědělskými, veterinárními a lesnickými obory v ČR 14. 10. 2019 10.10.2019 – Interaktivní mapa škol umožňuje vyhledávání škol dle oboru vzdělávání (v celé ČR nebo případně v jednotlivých krajích) a obsahuje odkazy na webové stránky příslušné školy. Související odkazy – Interaktivní mapa škol se zemědělskými, veterinárními a lesnickými obory v ČR […]

20/09/19
27/07/19

Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2019

Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2019 Cílem příručky je informovat všechny žadatele o přímé platby, některé podpory Programu rozvoje venkova a některé podpory v rámci společné organizace trhu s vínem o aktuálních požadavcích a standardech, jejichž plnění je ověřováno v rámci systému podmíněnosti plateb (Cross Compliance). Změny pro rok 2019 jsou upraveny novelami […]

15/03/19

Příprava zemědělců na změnu erozní ohroženosti od roku 2019 – počítačový kurz

Ing. Eva Chromečková

Vzdělávací akce – PC kurz, DZES 5 a 7, vysvětlení přístupu k novému znění standard DZES 5 a 7 platnému od 1. 1. 2019 a názorné příklady

20/02/19

Ministr školství seznámí premiera s možností mistrovských zkoušek

Zdroj: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Ministr-skolstvi-seznami-premiera-s-moznosti-mistrovskych-zkousek-570887