KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Vinohradnictví a vinařství

Témata

Aktuality
27/12/21

ÚKZÚZ zachytil první výskyt fytoplazmy zlatého žloutnutí révy vinné na území ČR

Výsledky testování odebraných vzorků následně odhalily první výskyt zlatého žloutnutí révy vinné v ČR na třech lokalitách jižní Moravy.

09/12/21

Upozornění na povinnost podat prohlášení o sklizni a prohlášení o produkci

Včasné podání prohlášení je jednou ze základních podmínek pro přiznání podpor ve vinohradnictví a vinařství administrovaných Státním zemědělským intervenčním fondem.

08/12/21

Upozornění na povinnost podat prohlášení o sklizni a prohlášení o produkci

Povinnost podat do 17. 1. 2022 prohlášení o sklizni a prohlášení o produkci dle zákona č. 321/2004 Sb.

08/05/21

Povolení nové výsadby révy v roce 2021

Pro novou výsadbu vinic však i nadále zůstalo nevyčerpaných 41 hektarů.

22/04/21

Výjimečné prodloužení termínu podání žádosti o novou výsadbu vinic

Jedná se o výjimečné rozhodnutí s ohledem na trvání nouzového stavu, kdy pouze v řádně odůvodněných případech ve vazbě na nouzový stav mohou žadatelé žádost podat.

19/03/21

SZIF začíná vydávat rozhodnutí k dotacím na integrovanou produkci ovoce, vinné révy a zeleniny

Jmenovaná opatření podporují komplexní hospodaření v sadech, vinicích a na orné půdě