KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Kontaktujete nás na tel.: 549 216 878, mobil: 607 612 772, e-mail: kis@kisjm.cz.


Traditional and wild


 

01/12/21

Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkajících se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 30. 6. 2021

Odkazy na legislativu Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro životní prostředí

Zařazeno v Aktuality, Legislativa

30/11/21

Informace ke kontrolám v oblasti používání hnojiv

Od 1. ledna 2022 vstoupí v platnost povinnost vedení elektronické evidence hnojiv výnosů sklizených hlavních a vedlejších plodin. Ta se vztahuje na zemědělce, kteří hospodaří na více než 20 hektarech.

Charta udržitelné výroby krmiv a krmných směsí

Charta je podporována dotčenými resorty – MZe, MPO a Mžp.

Národní konference Venkov představila škálu zajímavých projektů

Materiály ke stažení

Zemědělcům raketově rostou výrobní náklady. Hrozí zavírání chovů

Chovatelé prasat, drůbeže a skotu jsou v kritické situaci. Jejich náklady rostou o desítky až stovky procent a inflační spirála se roztáčí stále rychleji.

Ministerstvo zemědělství bude průběžně zvyšovat příspěvky na péči a výsadbu nových lesů po kůrovcové kalamitě podle nově schváleného nařízení vlády

Zvýší se sazby za sazenice a připraveny jsou i nové typy příspěvků, například na přípravu půdy pro sázení. Změnu pravidel včera schválila vláda.

Návod a program na výpočet bilance N

Zemědělci hospodařící ve zranitelných oblastech mají letos poprvé povinnost do konce roku vypočítat bilanci dusíku.

Sazby přechodných vnitrostátních podpor pro rok 2021 jsou schváleny. Zemědělci jejich prostřednictvím dostanou více než 550 milionů korun

Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil výši sazeb pro přechodné vnitrostátní podpory pro rok 2021.

SVS upřesňuje MVO v souvislosti s ptačí chřipkou vůči malým chovatelům drůbeže

Drobní chovatelé, u kterých není z objektivních důvodů možné chovanou drůbež trvale umístit a držet uvnitř budov v hospodářství, mohou využít výjimku.

24/11/21

Aktuální akce