KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Kontaktujete nás na tel.: 549 216 878, mobil: 607 612 772, e-mail: kis@kisjm.cz.


Traditional and wild


 

23/07/21

V Německu se africký mor prasat objevil ve třech chovech

Dodržování pravidel bio-bezpečnosti představuje jediný efektivní nástroj, jak se před nákazou ochránit. 

Označení CHZO Český modrý mák nemůže používat každý český producent

Producent, který by chtěl získat toto prestižní označení pro svůj výrobek, musí splňovat přísná kritéria.

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

21/07/21

Spotřeba pesticidů v zemědělství loni klesla o 4,3 %

Zemědělci spotřebovali loni na polích v České republice o 4,3 % méně přípravků na ochranu rostlin než v předešlém roce.

SBÍRKA NA ŠKODY ZPŮSOBENÉ TORNÁDEM

Shromážděné finanční prostředky budou následně poskytnuty starostům postižených obcí.

Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací 8.F. Podpora vybraných činností a opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat a ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti

Podrobně je vysvětleno v příručce.

Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu vážné přírodní katastrofy – TORNÁDO (v Jihomoravském kraji) či tzv. Downburst (v Ústeckém kraji)

Ohlášení podaná ve výše vyjmenovaných lokalitách (katastrálních územích) není nutné prokazovat žádným individuálním doplněním (potvrzením) o dané skutečnosti.

Aktuální změny v udělených povolení pro výsadbu révy a další aktuality z registru vinic

Prezentace ze dne 15.6.2021.

Aktualizace Pravidel pro změny strategií týkající se Programového rámce PRV v souvislosti se střednědobým hodnocením (a přechodným obdobím)

Aktuální znění Pravidel pro změny strategií je k dispozici v elektronické podobě v příloze.