KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Kontaktujete nás na tel.: 549 216 878, mobil: 607 612 772, e-mail: kis@kisjm.cz.


Traditional and wild


 

04/03/21

Výskyt hraboše polního v únoru 2021

Celorepublikový průměr intenzity výskytu hrabošů nadále klesá.

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkajíci se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 28. 2. 2021

Odkazy na legislativu Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro životní prostředí

03/03/21

SZIF vydává rozhodnutí k dotacím na chov bahnic, koz a produkci brambor pro výrobu škrobu

Žádost o podporu se podává prostřednictvím Jednotné žádosti. Informace o výpočtu platby jsou uvedeny v Příručce pro žadatele pro rok 2020.

28/02/21

Informace pro žadatele k podávání žádostí pro DP 9.F.m. na rok 2021

Termín příjmu žádosti o dotaci pro rok 2021 probíhá od 1. 3. 2021 do 31. 3. 2021.

Zařazeno v Aktuality, Dotace

Změna v udělování výjimek z pravidel EZ na vazné ustájení

Novelizovaný zákon č. 246/1992 na ochranu zvířat proti týrání upravuje s účinností od 1. 2. 2021 v platnost nová pravidla týkající se vazného ustájení zvířat.

24/02/21

SZIF prostřednictvím dotací na Ošetřování trvalých travních porostů rozdělí 2,74 miliardy korun

SZIF zasílá rozhodnutí o poskytnutí dotace primárně do datových schránek, nebo na Portál farmáře.

Vysvětlivky k jednotlivým stavům žádostí o dotace

Celý dokument naleznete také v příloze pod tímto článkem.

Chov prasat je průšvih, naříkají zemědělci. Čína už vepřové neodebírá

Výkupní ceny masa jdou zase dolů.

Aktuální akce