KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Kontaktujete nás na tel.: 549 216 878, mobil: 607 612 772, e-mail: kis@kisjm.cz.


Traditional and wild


 

23/10/21

Státní zemědělský intervenční fond vydává zálohové rozhodnutí SAPS

Letošní sazba činí 3 331,68 Kč na hektar. Zbývající část peněz žadatelé dostanou po vydání rozhodnutí o doplatku.

Projekt Mimořádné pracovní vízum pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví

Žádosti o mimořádné pracovní vízum lze podávat až do konce roku 2022, takže tímto produktem lze pokrýt i sezonu roku 2023.

Dotační rámec pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích

Poskytovatelem finančních příspěvků podle Dotačního rámce mohou být Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo obrany a všechny kraje s výjimkou Hl. m. Prahy.

Informace o Národním kodexu správné zemědělské praxe pro snižování emisí amoniaku v České republice

Kodex obsahuje národní specifika České republiky v oblasti zavádění opatření na snižování emisí amoniaku.

Hrozí snižování stavů českých prasat

Rozhovor s předsedou Svazu chovatelů prasat Josefem Lukou.

15/10/21

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. stanovil sazbu základní podpory.

Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací

Možnost stáhnutí příruček.

Ministr zemědělství schválil sazby přímých plateb pro rok 2021

Ministr zemědělství schválil také sazby pro jednotlivé platby VCS, jejichž prostřednictvím bude letos vyplaceno na citlivé komodit více než tři miliardy korun.

Společnost PGRLF ukončila příjem žádostí do programu Investiční úvěry Zemědělec

Příspěvek byl publikován 13. října 2021

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2022

Zásady – (aktualizace ze dne 11.10.2021).