KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Kontaktujete nás na tel.: 549 216 878, mobil: 607 612 772, e-mail: kis@kisjm.cz.


Traditional and wild


 

07/04/20

Prezentace pro farmáře LPIS (Jednotná žádost 2020)

Ing. Eva Chromečková

Ministerstvo zemědělství dá peníze menším prodejnám potravin. V 9. kole Programu rozvoje venkova poskytne žadatelům 75 milionů korun

Ing. Eva Chromečková

Tisková zpráva 7. 4. 2020 Tisková zpráva – Dneškem začíná příjem žádostí o dotace z 9. kola Programu rozvoje venkova (PRV) a 17. výzvy Operačního programu Rybářství (OP Rybářství). Žadatelé mohou z PRV získat podporu na vzdělávací a informační akce, z OP Rybářství na investice do akvakultury nebo na nákup rybochovných zařízení. Novinkou PRV je, že dotaci mohou získat i malé prodejny potravin, které spolupracují se zemědělci, výrobci potravin, obcemi či neziskovými organizacemi.

06/04/20

Ministr Toman: Novým opatřením vytváříme lesníkům co možná nejvolnější podmínky pro výsadbu nových, odolných a druhově co nejpestřejších lesů

Ing. Eva Chromečková

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství (MZe) dnes vydalo nové opatření obecné povahy, kterým prodlužuje lhůty k zalesnění kalamitních holin a uvolňuje pravidla přenosu sadebního materiálu na území celé České republiky. Tímto opatřením rozšiřuje územní působnost některých dosud platných opatření k řešení kalamitní situace v lesích. Vlastníkům lesů ještě více uvolňuje ruce k obnově lesa po kalamitě za objektivně ztížených podmínek.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu

Ing. Eva Chromečková

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Jihomoravští lesníci přijímají brigádníky na sázení stromů

Ing. Eva Chromečková

Majitelé lesů na jižní Moravě přijímají pracovníky na jarní zalesňování.

Veřejná sbírka CORONA

Ing. Eva Chromečková

Veřejná sbírka organizovaná Agrární komorou České republiky

03/04/20

Nové možnosti pro krátkodobé skladování kalamitního dřeva na zemědělské půdě

MZe ve spolupráci se SZIF nově definovalo podmínky, za kterých je možné dočasné skladování dřeva na zemědělské půdě z důvodu kůrovcové kalamity považovat za tzv. vyšší moc.

Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 31. 3. 2020

Výběr ze sbírky zákonů 2020 – zemědělství a rozvoj venkova

Zařazeno v Legislativa

02/04/20

Na ošetřovné mají nárok i živnostníci v zemědělství a lesnictví

Rozšíření programu vyjednalo Ministerstvo zemědělství a včera jej schválila vláda.

Prohlášení zemědělců k zabezpečení dodávek kvalitních potravin pro české obyvatele

My, zemědělci České republiky v této složité době, prohlašujeme naši připravenost v navýšení soběstačnosti ve výrobě základních, kvalitních a bezpečných zemědělských komodit.

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství