KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Kontaktujete nás na tel.: 549 216 878, mobil: 607 612 772, e-mail: kis@kisjm.cz.


Traditional and wild


 

23/09/21

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 3.1. z 10. výzvy přijmu OP Rybářství 2014 – 2020

Přehled doporučených Žádostí o podporu a výše bodového ohodnocení dle hodnotících kritérií daného projektu.

16/09/21

Odhady sklizně – operativní zpráva – k 15. 8. 2021

Odhady sklizně – operativní zpráva – k 15. 8. 2021

Ministerstvo zemědělství opět rozšířilo území červené zóny lesů. Pro majitele to znamená lepší podmínky při zvládání kůrovcové kalamity

Jde o účelově vybrané oblasti, kde jsou lesy mimořádně silně zasažené až ohrožené kůrovcovou kalamitou.

Vodní hospodářství v roce 2020: postaveno bylo 64 čistíren, na vodovody je napojeno 94,6 % obyvatel České republiky

Loni bylo v České republice zásobováno pitnou vodou z vodovodů 10,13 milionu lidí, což představuje 94,6 % z celkového počtu obyvatel.

Postup sklizně obilovin a řepky v roce 2021

Informace ze SZIF, Informace z Ministerstva zemědělství, Informace z Českého statistického ústavu.

14/09/21

Informace z jednání představenstva a dozorčí rady AK ČR ze dne 27. srpna 2021

Páté letošní jednání představenstva a dozorčí rady Agrární komory ČR se uskutečnilo tradičně na agrosalonu Země živitelka.