KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zemědělství

20/07/05
Ing. Klára Hermanová

Přehled profesních a zájmových organizací a jejich regionálních poboček v JMK

ZEMĚDĚLSKÉ PROFESNÍ A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE


 


Asociace soukromého zemědělství ČR
Dělnická 30, 170 00  Praha 7- Holešovice
tel.: 266 710 414
tel+fax: 266 710 413


E-mail: asz.cr@worldonline.cz


http://www.asz.cz/


 


Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů


Jankovcova 938/18, 170 37 Praha 7
Tel.:272 652 280
Fax: 272 652 280
E-mail: cmszp@tiscali.cz


 


Českomoravské sdružení organizací ZZN
Opletalova 4, pošt.schránka 812, 113 76 Praha 1


Dana Pešková, asistentka, sekretariát
Tel./fax: 242 444 51, 724 120 162
Fax: 242 444 940,
E-mail: peskova@cmsozzn.cz, cmsozzn@cmsozzn.cz


http://www.cmsozzn.cz/?pid=2 


Zemědělský svaz České republiky


Hybernská 38, 110 00 Praha 1


tel: +420 224 225 730


fax: +420 224 225 521
e-mail:
aacr@zemsvazpraha.cz
http://www.zemsvazpraha.cz


 


 


PRO-BIO, Svaz ekologických zemědělců
Nemocniční 53,787 01 Šumperk
Telefon / fax: 583 214 586; 583 216 609
E-mail: pro-bio@pro-bio.cz


http://www.pro-bio.cz


PRO-BIO regionální centrum Jižní Morava


Josef Abrle          


692 01 Pavlov 191        


tel: 604 579 736


e-mail: josef.abrle@tiscali.cz


 


 


ROSTLINNÁ VÝROBA


 


Ovocnářská unie ČR


Holovousy 1, 508 01 Hořice


tel. a fax: +420 493 692 827


e-mail: unie@mbox.vol.cz


http://www.ovocnarska-unie.cz/


 


Zelinářská unie Čech a Moravy
Krapkova 3, 779 00 Olomouc
tel./fax 585 413 619, 777 272 437


http://www.zelinarska-unie.cz/


 


Lnářský svaz ČR
Zemědělská 16, 787 01 Šumperk
tel: 583 382 130, 583 382 104, 583 382 111
fax: 583 382 999
e-mail: smirous@agritec.cz, len@agritec.cz


www.lnarskysvaz.cz/


 


Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin
Na Fabiánce 146, 182 00 Praha 8 – Březiněves
Jihomoravský region
Ing. Ivana Benešová
 Úprkova 1809, 686 03 Staré Město
tel: 572 543 426, 777 757 986
e-mail: spzo.benesova@email.cz
http://www.spzo.cz/


 


Svaz pěstitelů chmele České republiky


Zdeněk ROSA, BA – tajemník Svazu
Mostecká 2580, 438 19 Žatec


Tel: +420 415 733 401
Mobil: +420 606 304 618
Fax: +420 415 726 052
E-mail:
rosa@czhops.cz


http://www.czhops.cz/


 


 


VINAŘSKÉ PROFESNÍ A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE


 


MORAVÍN – svaz moravských vinařů
Zámek 1, 691 42 VALTICE
tel./fax: +420-519 352 855
E-mail:
valtice.moravin@tiscali.cz
 http://www.moravinvaltice.cz/


 


Svaz vinařů České republiky
Žižkovská 1275, P.O.Box 34, 691 02  Velké Bílovice


e-mail: svcr@svcr.cz


Předseda SVČR


telefon 519 346 721
e-mail:
jiri.sedlo@svcr.cz


Tajemník SVČR


telefon 519 348 981, 606 743 231
fax: 519 348 980
ICQ: 174 499 342
e-mail:
martin.pucek@svcr.cz


http://www.svcr.cz/


 


Svaz integrované produkce hroznů a vína – SIPHV


Ing. Richter Tomáš, tajemník SIPHV


Šmahova 66, 627 00 Brno


sekretariát: Tuřanka 115, 627 32 Brno


tel.: +420548183017


fax: +420548183017


e-mail: Richter Tomáš


http://siphv.artemon.cz:8080/vino-ip/


 


 


CHOVATELSKÉ PROFESNÍ A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE


  


Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace


ČMŠSA
Antala Staška 30, 140 02 Praha 4
tel: +420-222 135 295
fax: +420-222 135 294
e-mail:
office@cmssa.cz


http://www.cmssa.cz/index.php


 


Český svaz chovatelů masného skotu


Těšnov 17,  117 05  Praha 1


Tel: 221812865


E-mail: cschms.praha@iol.cz


http://www.cschms.cz/


 


Svaz chovatelů českého strakatého skotu


U topíren 2, 170 41 PRAHA 7
ústředna – tel.: 266 710 563
fax: 266 710 853
e-mail:
svaz@cestr.cz


http://www.cestr.cz/


 


Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR


Pracoviště Svazu:


U topíren 2, 170 41 Praha 7
Výkonný ředitel: Doc. ing. Jiří Motyčka, CSc.


tel./fax: 266 710 765, mobil: 602 116 740


e-mail: motycka@holstein.cz


Anna Boušková tel.: 220 416 272, fax: 266 710 765


Ludmila Hylenová  tel.: 220 416 272, Fax: 266 710 765
e-mail:
hylenova@holstein.cz


http://www.holstein.cz/


 


Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR


pracoviště Brno, Palackého 1-3, PO BOX 119, 612 00 Brno


tel.: 541 243 481, e-mail: pko.schok@atlas.cz


pracoviště Praha, Maškova 3, 182 53 Praha 8


tel.: 284 680 019, e-mail: pkkoz@volny.cz


http://www.schok.cz/


 


Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě
U topíren 2, 170 41 Praha 7
tel./fax : 220 875 832
email:
schpcm@schpcm.cz


http://www.schpcm.cz/


 


Českomoravská drůbežářská unie


U Topíren 2, Praha 7


Tel.: 221 802 350


Fax: 220 873 322


E-mail: svaz.drubez@seznam.cz


 


Asociace svazů chovatelů koní ČR


U hřebčince 479, 397 01 Písek
tel./fax: +420 382 210 644
tel.: +420 731 482 476, +420 602 625 025
info@aschk.cz


http://www.aschk.cz/


 


Rybářské sdružení České republiky


Pražská třída 58, 371 38 České Budějovice
Tel.: 387 312 348 


Fax: 387 312 346


http://rybsdr.fishnet.cz/


 


Český svaz včelařů


Křemencova 8, 115 24 Praha 1


tel. 224 934 082


fax 224 934 478


e-mail: info@vcelarstvi.cz


http://www.vcelarstvi.cz/


ZO ČSV Veverská Bítýška


http://www.obecveverskabityska.cz/sport/vcely/vcely.html 

Zařazeno v Zemědělství