KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Výzva Regionální agrární komory Jihomoravského kraje

11/08/05
Ing. Klára Hermanová

Regionální agrární komora Jihomoravského kraje v návaznosti na zásadní problémy, které vznikají při zahájení obchodování s obilovinami z letošní sklizně – rok 2005, vyzývá zemědělce Jihomoravského kraje k následujícímu:

 


   1. Nepodléhat tlaku a podmínkám obchodních organizací v cenové politice, zelené úvěry splácet pouze za podmínek, jak byly stanoveny

   1. Neskladovat pro obchodní organizace. Vlastní sklady přednostně využít pro svoje obchodní aktivity za účelem lepšího zpeněžení produkce.

Vyžadovat naplnění vlastních smluv „…odběr po sklizni…“, při neodebrání (na základě výzvy) jde o neplnění smlouvy – její porušení.


   1. V případě, že dojde k naplnění porušení novely zákona o cenách, iniciovat z pozice AK ČR žalobu na stát, zákaz prodeje pod nákladové ceny (VÚZE MZe ČR).

   1. Při obchodování s pšenicí trvat na dodržování parametrů pšenice obecné (požadované při výkupu SZIF) a pšenice potravinářské.

   1. Upozornění na problém napadení fuzariózou.

Napadení neprokazuje obsah mykotoxinů. Některé obchodní organizace přijímají pšenici do 0,7% napadení fuzariózou.


 


 


 


Žádáme prezidenta AK ČR:


   1. Vzhledem ke složité situaci při výkupu obilovin svolat okamžitě mimořádné představenstvo AK ČR

   1. Projednat s MZe ČR změnu dotačních pravidel ve věci uvádění půdy do klidu ve všech oblastech, umožnit zemědělcům reagovat na sníženou poptávku

   1. Vyzvat „stát“ k okamžitému zajištění naplnění zákona o cenách stanovením nákladových cen všech komodit (VÚZE MZe ČR)

 


 


 


 


V Brně  20.7. 2005                        Ing. Božík Severin,  předseda představenstva