KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Prodej státní půdy

04/10/05
Ing. Klára Hermanová

Informace Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů a Agrární komory ČR


                       V Praze 29.9.2005


 21. července 2005 přijalo prezidium Pozemkového fondu rozhodnutí, jehož realizace by znamenala zastavení prodejů státní půdy zájemcům z řad jejich nájemců. To znamená těch, kteří si koupili, respektive zprivatizovali zemědělský majetek a k hospodaření potřebují půdu a také těch, kteří si k stávajícímu majetku, který vlastní přikupují státní půdu.Veškerá zbývající státní půda měla být shora uvedeným rozhodnutím použita na vykrytí restitučních závazků. V současné době je však už situace taková, že drtivá většina oprávněných restituentů, kteří měli zájem o půdu, už byli uspokojeni. Rozhodnutí prezidia PF tedy znamenalo otevřenou podporu spekulantů na úkor zemědělců.


 Sdělujeme všem nájemcům státní půdy, že na základě společného tlaku Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů a Agrární komory ČR v médiích a na základě principiálního postoje pana ministra Zgarby, prezidium Pozemkového fondu ČR shora uvedené usnesení dne 27.9.2005 revokovalo. Znamená to, že prodej státní půdy bude od 1.1.2006 realizován opět podle původní metodiky.


Ing. Jan Veleba                                                                    Ing. Zdeněk Koubek
Prezident AK ČR                                                                 předseda ČMSZP


 


Zdroj: http://www.apic-ak.cz