KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Vyjádření ministra zemědělství Petra Zgarby ke steskům vinařů

18/10/05
Ing. Klára Hermanová

„V celé Evropě je přebytek vinných hroznů a vína z loňské sklizně. Dokonce Evropská komise v nedávných dnech schvalovala pro francouzské vinaře možnost předestilování méně kvalitních vín na bezvodý líh. Ten bude dál využit na bioetanol, případně k jiným technickým účelům.V každém případě je v Evropě letos přebytek vín stolních, odrůdových a přívlastkových, ČR není výjimkou.


Dochází tak k poklesu cen hroznů a ceny hotových produktů. V ČR je zaveden systém integrované podpory vinařů. Nedosahuje  sice výše podpor u sedláků v okolních zemích bývalé patnáctky EU, kde je to na hektar 20 nebo dokonce v přepočtu 30 tisíc korun. V možnostech ČR ale je,aby český vinař pobíral základní platbu na jednotku plochy a ta dosahuje kolem 3 tisíc korun na jeden hektar. K tomu vinař dostává podporu, je-li začleněn v integrované produkci, 4-5 tisíc korun na hektar. Potom máme notifikovaný instrument podpory, to je vinařský fond , z jehož peněz se do úrovně  až 100 milionů korun podporuje propagace českého vinařství. Jsou to peníze vyčleněné na osvětu.Větší podporu vinaři nezískají. Já si nemohu dovolit, abych jednu komoditu, která je na celkové ploše kolem 19 tisíc hektarů podporoval více, než jiné komodity. To by potom musela být výše podpory stejná u ovocnářů, zelinářů, bramborářů atd. Chtěl bych ale vinaře vyzvat k tomu, aby se integrovali a využívali této podpory. Zatím totiž této podpory využívá sotva třetina pěstitelů vinné révy. Do integrované  podpory je z 19 tisíc hektarů přihlášených sotva šest tisíc.“


Zdroj: www.apic-ak.cz

Zařazeno v Aktuality