KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Vyšší odhad úrody brambor a kukuřice

18/10/05
Ing. Klára Hermanová

Na základě zjišťování k 15. září 2005 odhaduje Český statistický úřad produkci obilovin ve výši 8 063 tis. tun, brambor 995 tis. tun, cukrovky technické 3 543 tis. tun, řepky 835 tis. tun a kukuřice na zeleno a siláž 6 597 tis. tun.


Ve srovnání s rekordní sklizní minulého roku bude nižší produkce obilovin celkem o 707 tis. tun (tj. o 8,1 %). Z toho jedině produkce kukuřice na zrno je odhadovaná vyšší o 23 tis. tun (tj. o 4,2 %). Odhad produkce řepky je nižší o 100 tis. tun (tj. o 10,7 %). Produkce brambor stoupne podle odhadu o 133 tis. tun (tj. o 15,4 %), produkce cukrovky technické naopak poklesne o 37 tis. tun (tj. o 1,0 %). Odhad produkce kukuřice na zeleno a siláž je proti loňské sklizni o 134 tis. tun (tj. o 2,1 %) vyšší.Nepříznivé počasí v průběhu letošních žní zpozdilo sklizňové práce. Sklizeň základních obilovin a řepky byla úspěšně dokončena až v měsíci září, což se projevuje vyšší odhadovanou produkcí obilovin proti srpnovému odhadu. Odhad produkce základních obilovin se zvýšil o 416 tis. tun (o 5,9 %) na 7 488 tis. tun a odhad produkce řepky se zvýšil o 59 tis. tun (o 7,7 %) na 835  tis. tun.


Předpokládaný výnos obilovin celkem 5,09 t/ha znamená pokles o 0,38 t/ha (tj. o 7,0 %) proti sklizni roku 2004. Odhadovaný výnos kukuřice na zrno 7,19 t/ha vzrostl o 1,06 t/ha (tj. o 17,2 %).


Očekávaný výnos brambor 27,58 t/ha je proti loňskému výnosu vyšší o 3,62 t/ha (o 15,1 %) a výnos cukrovky technické 54,03 t/ha je ve srovnání s loňským výnosem vyšší o 3,69 t/ha (tj. o 7,3%). Letošní průběh počasí také pozitivně ovlivnil produkci pícnin. Předpokládaný hektarový výnos kukuřice na zeleno a siláž ve výši 31,33 t/ha je vyšší o 1,07 t/ha (tj. o 3,5 %).


Zdroj: www.apic-ak.cz