KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Administrace žádosti o povolení uvedení GM potraviny nebo krmiva na trh

06/11/05
Ing. Klára Hermanová

Administrace žádosti o povolení uvedení na trh geneticky modifikované potraviny nebo krmiva a příprava stanovisek za ČR k těmto žádostem

StartFragment  

Tento materiál je určený pro žadatele o povolení uvedení geneticky modifikované (dále jen „GM“) potraviny a krmiva na trh a  pro pracovníky státní správy, zajišťující související administraci a vědecké posouzení rizik a přípravu stanovisek za ČR. Povolení uvedení GM potraviny nebo krmiva na trh je udělováno na základě žádosti podané podle článku 5 a 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o GM potravinách a krmivech (dále jen nařízení č. 1829/2003).


 


Účelem tohoto materiálu je popis způsobu podávání a vyřízení žádosti o povolení uvedení na trh GM potraviny nebo krmiva, která je poprvé podána v ČR (dále jen „žádosti“). Tento dokument dále upravuje spolupráci zainteresovaných institucí v ČR odpovědných za vědecké posouzení rizik pro potřeby Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „EFSA“) a přípravu stanovisek a pozic za ČR pro jednání ve výborech EK a Rady ohledně žádostí o povolení uvedení na trh GM potraviny nebo krmiva podaných v jiných členských zemích Evropského společenství (dále jen „ES“).


 


Materiál zahrnuje popis obsahu žádosti a popis návazných postupů zainteresovaných subjektů v procesu administrace žádostí.


Podrobnosti naleznete na


http://www.mze.cz/default.asp?ids=552&ch=75&typ=1&val=35619


 


Zdroj: MZe

Zařazeno v Ekonomika a politika