KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Existující státní pomoc pro zemědělce

14/12/05

Přehled typů podpor pro zemědělce, včelaře, pěstitele vinné révy, majitele lesa. Poradenství, dotace aj.

Je uveden přehled poskytovaných podpor z fondů EU a národních zdrojů:


pro zemědělce
přehled příspěvků a dotací na hospodaření v lesích
pro včelaře
podpora spotřeby školního mléka
podpora prezentace českých organizací na mezinárodních veletrzích a výstavách
              poskytovaná ministerstvem zemědělství ČR
podpora národního programu výzkumu 2004-2009 a další – viz. příloha


Převzato z www.agronavigátor.cz


Příloha : Existujici_statni_pomoc.doc

Zařazeno v Zemědělství