KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Nařízení vlády č. 515/2005 Sb.

23/12/05

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje změny v nařízení z roku 2004:


Příloha : Text nařízení vlády [htm ; 26266 bytů]


 


Příloha : Text nařízení vlády z roku 2004 [htm ; 82686 bytů]

Zařazeno v Legislativa ČR