KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Výzkum zaměřený na biopotraviny a ekologické zemědělství

03/12/05

Informace ze druhého semináře týkajícího se výzkumu biopotravin a ekologického způsobu hospodaření v Evropě.

V Bruselu se konal dne 26. listopadu 2004 seminář pod názvem “Organic Food and Farming research in Europe”. Organizátorem byla Evropská komise, GŘ pro výzkum. Šlo o druhý seminář na toto téma. První se uskutečnil v září 2002. Cílem semináře bylo zhodnotit současnou situaci ve výzkumu zaměřujícím se na ekologický způsob hospodaření a na biopotraviny, identifikovat oblasti, ve kterých by se mohla zlepšit spolupráce mezi jednotlivými zeměmi.


Na internetové stránce Evropské komise jsou k dispozici komplexní informace z tohoto semináře, včetně klíčových prezentací:


* Výzkum biopotravin a ekologického zemědělství v 6. rámcovém programu výzkumu a technologického vývoje v EU


* Evropský akční plán pro biopotraviny a ekologické zemědělství


* “CORE Organic” – výzkumný projekt EU


 


V konsolidované zprávě z tohoto semináře (56 stran; viz příloha) jsou k dispozici tyto informace:


– současné výzkumné aktivity,


– hlavní výzkumná střediska a přední vědečtí pracovníci,


– současné a plánované financování výzkumu,


– spolupráce jednotlivých evropských zemí na společných výzkumných projektech,


– doporučení pro prioritní oblasti výzkumu a pro lepší spolupráci mezi zeměmi.Příloha : Výzkum biopotravin a ekologického zemědělství v Evropě [pdf ; 1864219 bytů]


 


http://europa.eu.int