KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zákon č. 553/2005 Sb.

15/12/05

Zákon, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a některé další zákony

Změna zákona o ekologickém zemědělství
Registrace osob podnikajících v ekologickém zemědělství
Změny týkající se pozemků na ekofarmě a ekofarmy
Zrušení a zánik registrace
Omezení působení škodlivých vlivů na ekologicky obhospodařované pozemky
Chov hospodářských zvířat v ekologickém zemědělství
Osvědčení o původu bioproduktu, biopotraviny nebo ostatního bioproduktu
Označování bioproduktu, biopotraviny nebo ostatního bioproduktu


Příloha : Text zákona [htm ; 72518 bytů]

Zařazeno v Legislativa ČR