KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Dotace pro zpracovatele zemědělských produkzů

09/01/06

Ministr zemědělství podepsal 19. 12. 2005 dodatek č. 1. k „ Zásadám, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2005 na základě §2 a §2d zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství“ pro dotační progam 13 – Podpora zpracování zemědělských produktů.

Ministr zemědělství podepsal 19. 12. 2005 dodatek č. 1.  k „ Zásadám, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2005 na základě §2 a §2d zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství"  pro dotační progam 13 –  Podpora zpracování zemědělských produktů.

 

Tento dotační titul umožňuje zpracovatelům zemědělských produktů požádat o dotaci na vybrané investice  související se zpracováním potravin.  Žádosti o tento dotační titul se podávají na místně příslušné ZA-PU  do 28.2.2006. Předmětem dotace jsou  investiční náklady vynaložené  žadatelem od podání žádosti do 30.5.2006. Výše dotace bude stanovena podle rozsahu žádostí a dostupných zdrojů. Rozsah podpory bude stanoven do 40% přijatelných nákladů. Plné znění, pravidla a formuláře lze nalézt na http:// www.mze.cz

Dov

Zařazeno v Legislativa