KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Evidence zemědělsky využívaných pozemků – LPIS

27/01/06

Vhodná doba pro provedení změn v LPIS

Vhodná doba  pro provedení změn v  LPIS


 


    Od počátku roku do  poloviny dubna je  vhodná  doba k provedení  změn v evidenci  pozemků a  zařazení nových pozemků  do LPIS. V tomto období provedené změny  nejméně ovlivní  čerpání dotací  a  umožní  vytištění  správných žádostí (stav k 31.4.2005) o Přímé platby, Top-Up platby a platby na LFA oblasti.


    Výjïmku tvoří půdní bloky/díly, které byly v roce 2005 zařazeny do Agroenviromentálních  opatření   „Pěstování meziplodin“  a   „Osevní postupy v ochranných zónách jeskyní“, kde je potřebné, aby změny v užívání resp. ve velikosti   nabyly účinnosti  až po 1. dubnu.


 


     V roce 2005 vstoupila v platnost novela Zemědělského zákona , která mimo jiné  upravuje vedení  evidence LPIS .  Nejvýznamnější změnou , která se dotkne  většiny  zemědělců je povinnost při vkládání nových půdních bloku/půdních dílu a při změnách již evidovaných půdních bloků/dílů prokazovat  právní důvod užívání. Další skutečností,  která v současností v JMK probíhá a bude ukončena do 31.3.2006 je mimořádná aktualizace, která se dotkne se většího počtu uživatelů LPIS. Tato aktualizace souvisí se snímkováním  z roku 2003 a kontrolními nálezy pracovníků SZIF. Dotčení uživatele pozemků jsou vyzýváni pracovníky  ZA-PU ke odsouhlasení změn.