KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Výzva k předkládání námětů na projekty

09/01/06
Ing. Klára Hermanová

Výzva k předkládání námětů na projekty na programovací období 2007 – 2013 v souladu s Programem rozvoje Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj vyzývá všechny subjekty (obce, města, mikroregiony, nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty a další subjekty) k předložení námětů (návrhů) především projektů regionálního a nadregionálního významu (v rozsahu přílohy této výzvy), s  termínem zaslání do 31.3.2006 (hodnoceny budou všechny zaslané náměty na projekty).


Text výzvy naleznete zde:
Příloha : Vyzva_k_projektum.doc [doc ; 58880 bytů]


Zdroj: KrÚ JMK

Zařazeno v Aktuality z regionu