KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Cross compliance

16/02/06

brožura

Systém kontrol bude podmíněn zavedením jednotné platby na podnik – SPS (single payment scheme). Ta bude v České republice aplikována od 1. ledna 2009. Ke stejnému datu bude ukončen nynější systém jednotné platby na plochu SAPS (single area  payment scheme). V prvním roce aplikace jednotné platby
na podnik SPS budou přímé platby určeny počtem všech oprávněných žádostí, mezi které se následně rozdělí celková částka (tzv. národní obálka), která je pro výplatu jednotné platby na podnik určena. Jako rozhodující bude brána rozloha půdy a především fakt, zda je na ní hospodařeno v podmínkách, které předepisuje systém zákonných požadavků a dobrých zemědělských a environmentálních podmínek.
Věříme, že postupnými kroky a ve vzájemné součinnosti zajistíme našemu zemědělství podmínky pro další rozvoj spočívající v racionálním využití přírodních zdrojů, péči o krajinu a životní prostředí a všem podnikatelským subjektům schopnost posílit své postavení a konkurenceschopnost.
Ministerstvo zemědělství        převzato z www.mze.cz
Cross_compliance

Zařazeno v Zemědělství