KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Podpora šetrnému zemědělství na Vysočině a jižní Moravě

22/02/06

Dvouletý projekt „Síť informačních center zaměřených na agroenvironmentální programy“ na startu.

V Jihlavě byl 22. února zahájen projekt, jehož cílem je poskytovat vzdělávací, poradenské a informační služby především farmářům a přispět k rozšiřování podnikatelských aktivit a aktivit místních samospráv k udržitelnému rozvoji venkova v Jihomoravském kraji a na Vysočině.


 


Dvouletý projekt „Síť informačních center zaměřených na agroenvironmentální programy v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina“ fakticky zahájili ředitel odboru vnějších vztahů MŽP Jakub Kašpar a předseda EPOSu – Spolku poradců v ekologickém zemědělství ČR Roman Rozsypal podpisem rozhodnutí o přidělení dotace v celkové výši 13,7 milionu Kč [1]. Projekt bude realizovat EPOS spolu s dalšími 15 partnerskými organizacemi, které v obou krajích vytvoří celkem šestnáct informačních center. Mezi partnery jsou i krajské úřady Jihomoravského kraje a kraje Vysočina [2].


 


„Cílem projektu je především poskytování informací a pro farmáře a další podnikatele na venkově, zaměřené především na takzvaná agroenvironmentální opatření. Tedy na způsoby ekologicky šetrného hospodaření v krajině, na něž je možné získat i finanční podporu z národních i evropských zdrojů,“ vysvětluje Jakub Kašpar. „Chceme tak podpořit odpovědné farmáře, včetně certifikovaných ekologických farem,“ dodává Kašpar. Samotný projekt přinese čtyři nová pracovní místa a jeho aktivity by měly vést k vytváření dalších pracovních míst i ekonomických příležitostí pro podnikatele na venkově.


 


Pro většinu okresů obou krajů je typická nadprůměrná nezaměstnanost. Oba kraje mají výborné podmínky pro ekologické zemědělství, přitom je zde jen šedesát sedm ekologických farem a pouhých 9,4 tisíce hektarů zemědělské půdy v ekologickém režimu hospodaření. Právě ekologické zemědělství je velmi perspektivní odvětví, které zažívá v Evropě nebývalý rozvoj. Počet lidí, kteří se chtějí kupovat potraviny šetrné ke zdraví i přírodě, totiž stále stoupá.


 


Poznámky:


[1] Projekt byl podpořen ve 2. výzvě grantového schématu „Síť environmentálních informačních a poradenských center“, vyhlášeného MŽP v rámci opatření 4.2 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. V něm se rozdělují prostředky Evropského sociálního fondu (ESF) na projekty neinvestičního charakteru. Přidělená dotace je hrazena ze 75 % z prostředků ESF a z 25 % z prostředků státního rozpočtu (MŽP).


 


[2] Partneři projektu: ZERA, Zemědělská a ekologická regionální agentura Náměšť nad Oslavou, PRO-BIO prodej a marketing biopotravin Moravské Knínice, ZO ČSOP ADONIS Mikulov, Beseda Jihlava, Regionální agrární komora JmK, Rezekvítek, PRO-BIO regionální centrum Jižní Morava v Pavlově, Mikroregion Telčsko, PRO-BIO regionální centrum Vysočina, Jihomoravský kraj, kraj Vysočina, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa národního parku Podyjí, ZO ČSOP Ponikva Blansko, Střední odborná škola zemědělská Humpolec.


 


Další informace také na :


http://www.env.cz/AIS/web.nsf/pages/op_lidske_zdroje, http://www.esfcr.cz


http://www.epos.ecn.cz


 


 


TZ MŽP, 22. 2. 06