KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Předpoklady hospodárného provozu zařízení na bioplyn

22/02/06

Předpoklady hospodárného provozu zařízení na bioplyn

Předpoklady hospodárného provozu zařízení na bioplyn v Rakousku


Walter Graf


Oblasti využití bioplynových zařízení se v současné době omezují ještě na zemědělskou a komunální oblast s přednostním úkolem – co nejefektivněji zhodnotit biogenní zbytkové látky ze zemědělství a potravinářského průmyslu. Výlučné získávání energie z energetických rostlin a ochrana vod hrají ještě podřadnou úlohu.


Zdroj:BiomCZ


Predpoklady_hospodarneho_provozu_zarizeni_na_bioplyn.doc 

Zařazeno v Příspěvky