KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Problematika zemědělství v Jm kraji

31/03/06
Ing. Jaromír Musil PhD

Představenstvo Regionální agrární komory Jihomoravského kraje si je vědomo společenských problémů, které souvisí s problematikou vztahu zemědělství a venkova v ČR jako celku, ale zejména pak v tzv. produkčních oblastech, kdy je Jihomoravský kraj bezkonkurenčně na prvním místě v republice.

Problematika zemědělství je v Jihomoravském kraji problematikou venkova


Jednání s ministry a hejtmany


 


Představenstvo Regionální agrární komory Jihomoravského kraje si je vědomo společenských problémů, které souvisí s problematikou vztahu zemědělství a venkova v ČR jako celku, ale zejména pak v tzv. produkčních oblastech, kdy je Jihomoravský kraj bezkonkurenčně na prvním místě v republice.


V ČR je:


         14 krajů (včetně města Prahy)


         cca 55 000 zemědělských subjektů a z toho je asi 10 500 v Jihomoravském kraji (20%, zdroj: MZe)


         Jihomoravský kraj je producentem cca 20% zemědělské produkce


         Jihomoravský kraj je producentem téměř 100% některých speciálních produktů, např. víno


         v Jihomoravském kraji je zaměstnáno cca 20% pracovníků celého resortu zemědělství


 


Změny, které se nastartovaly po téměř padesátileté absolutně direktivně řízené kvantitativní zemědělské produkci vstupem ČR do EU jsou velmi často výrazně odlišné od představ jejich realizátorů, zejména některých politiků, i když inspirace byla přebírána ze států s fungujícím vztahem mezi zemědělstvím, potravinářstvím, obchodními institucemi a následně spotřebitelem a venkovem.


 


Demokratická forma ovlivňování – řízení zemědělství v zemích původní EU spočívá v promyšleném plánování s dlouhodobým efektem na ekonomiku, zaměstnanost, potravinovou bezpečnost atd. a z toho přiměřenou životní úroveň obyvatel venkova, ale zejména pak na pozitivní funkční poslání venkovského prostoru jako celku.


 


Snaha o dosažení stejně vyváženého stavu i v ČR vede představitele RAK Jm kraje k organizaci série diskusních setkání s jednotlivými ministry vlády, ale i dalšími činiteli.


Již se uskutečnila jednání s:


Mgr. Bohuslavem Sobotkou, místopředsedou vlády a ministrem financí (2.3.2006 ve ZVOS Hustopeče),


RNDr. Liborem Ambrozkem, místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí (18.3.2006 ve ZVOS Hustopeče),


Ing. Zdeňkem Škromachem, ministrem práce a sociálních věcí (20.3.2006 v ZZN Hodonín)


a 15.2.2006 v Olomouci s hejtmany krajů Královéhradeckého, Olomouckého a Jihomoravského, kdy program jednání byl následující:


 


Program: 1) Rozpočet:  objem finančních prostředků pro 2006


                                     alokace prostředků dle regionů


                                      kompenzační platby u cukru a mléka


                                      integrovaná produkce


                                      pozemkové úpravy


                2) EAFRD: alokace prostředků do jednotlivých os


                3) PGRLF: zachování fondu


                                   podpora zemědělského pojištění a jeho navýšení


                                   zachování dotačního titulu investice a modernizace 


                                   k posílení prostředků zvýšení konkurenceschopnosti


                                   nepojistitelné škody


                4) Vinařský fond: notifikace


                                             půjčky


                                             marketing


                5) Náhrada škody způsobené špačkem obecným


                6) Legislativa: vinařská legislativa


                                    obchodní řetězce


                                    nepotravinářská produkce


                                    národní marketingová strategie (SZIF, VF, obchodní  řetězec)


                7) Ptačí chřipka: opatření – důsledky


                8) Krajské informační středisko Jm kraje


 


V bodě č. 1 jde o vytvoření rovnocenných podmínek (včetně forem), zejména pak plnému čerpání dohodnutých vstupních částek až po napravení nedostatků v pozemkové držbě.


 


V bodě č. 2 je požadavek na rozdělení plateb do jednotlivých os minimálně následující:


 


Osa č. I.                      29%


Osa č. II.                     54%


Osa č. III.                    10%


Osa č. IV.                   5+2%


 


a dále jednat o jeho celkovém finančním navýšení.


 


Zachováním Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu uvedeném v bodě č. 3 se nejaktivněji podpoří zejména konkurenceschopnost produkce z ČR.


 


Bod č. 4 a částečně 6 řeší téměř stoprocentní specifikum Jihomoravského kraje, kdy pouhých několik desítek metrů vzdálenosti přes hraniční čáru mezi ČR a Rakouskem vytváří až několikanásobné finanční rozdíly v neprospěch produkce ČR.


 


Bod č. 5 vyžaduje legálně řešit problém přemnoženého špačka obecného zejména ve vinicích.


 


Bod č. 6 žádá a navrhuje komplexní legislativní řešení uvedených problémových skupin. Jako celek se dotýká celého profilu zemědělství, potravinářství atd. v ČR


 


Ptačí chřipka v bodu č. 7 a nutnost jejího řešení (řešit problematické dovozy drůbežího masa) může pozitivně ovlivnit stav zemědělství a potravinářství v ČR – spotřeba obilovin a následně kvalitní produkce masa a vajec v ČR.


 


Krajské informační středisko Jihomoravského kraje v bodu č. 8 – instituce spolufinancovaná a spoluorganizovaná Jihomoravským krajem, MZe ČR a RAK  Jm kraje zajišťuje regionální přenos informací zejména v problematice zemědělství a venkova. Ze způsobů přenosu informací se nejvíce ujímá náhled na stránky (www.kisjm.cz), který v současnosti již dosáhl průměru 2 500 náhledů denně. Toto číslo spolu s možností prostupu na www stránky KrÚ Jihomoravského kraje, UZPI Praha a dalších  svědčí o aktuálnosti informací.


 


 


 


 


 


 


 


 

Zařazeno v Aktuality z regionu