KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Energetické seno a jeho využití

05/04/06

Technologie a ekonomika pěstování trvalých travních porostů a využitím sena pro energetické účely

Energetické seno a jeho využití
Zdeněk Abrham, Marie Kovářová


Výrazný pokles objemu živočišné výroby a omezení využití produkce z trvalých travních porostů (TTP) pro krmení činí z této produkce postupně zbytkovou biomasu a vyvolává problém jejího racionálního využití. Jednou z možností je produkce sena a jeho energetické využití spalováním. Výměra trvalých travních porostů se od roku 1990 zvýšila o více jak 150 tis. ha a podle statistického šetření za rok 2004 je současný stav a objem produkce:


výměra TTP na seno – 858 tis. ha
průměrný výnos – 3,23 t/ha
celková produkce – 2 769 tis.t


Celý článek