KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

MZe ČR – legislativa a dotace

25/04/06

V odkazech naleznete aktuální ucelený přehled legislativy a dotačních titulů Ministerstva zemědělství uveřejněných na webových stránkách ministerstva.

V odkazech naleznete aktuální  přehled vybraných kapitol legislativy a dotačních titulů Ministerstva zemědělství uveřejněných na webových stránkách ministerstva.


 


Legislativa 


http://www.mze.cz/default.asp?ch=76&typ=1&val=3668&ids=0


 


Chronologický seznam právních předpisů 


http://www.mze.cz/default.asp?ids=654&ch=76&typ=2&val=654


 


Tématický přehled


 http://www.mze.cz/default.asp?ids=655&ch=76&typ=2&val=655


 


Dotace a programy 


http://www.mze.cz/default.asp?ch=74&typ=5


 


Přímé dotace 


http://www.mze.cz/default.asp?ids=645&ch=74&typ=2&val=645


 


Národní podpory 


http://www.mze.cz/default.asp?ids=1802&ch=74&typ=2&val=1802


 


Operační program Zemědělství 


http://www.mze.cz/default.asp?ids=773&ch=74&typ=2&val=773


 


HRDP 


http://www.mze.cz/default.asp?ids=649&ch=74&typ=2&val=649


 


LEADER ČR 2005 – 2007 


http://www.mze.cz/default.asp?ids=1986&ch=74&typ=2&val=1986


 


Ostatní dotace a podpory 


http://www.mze.cz/default.asp?ids=1727&ch=74&typ=2&val=1727


 


Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 


http://www.mze.cz/default.asp?ids=2307&ch=74&typ=2&val=2307


 


Příspěvky v lesním hospodářství


http://www.mze.cz/default.asp?ids=578&ch=77&typ=2&val=578


 


Příspěvky ve vodním hospodářství 


http://www.mze.cz/default.asp?ids=599&ch=79&typ=2&val=599