KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Nová publikace: Vzory správních rozhodnutí

27/04/06

Ministerstvo zemědělství ČR vydalo ve spolupráci s odbornou i akademickou veřejností knihu nazvaná Vzory správních rozhodnutí podle zákona č. 500/2004 Sb. s komentářem, II. díl.

Kniha je určena především pracovníkům správních orgánů, jimž poskytne unikátní kolekci 77 vzorů nejběžnějších typových rozhodnutí, nově zavedených od 1. ledna 2006 podle nového správního řádu.


 


Publikace, která  přibližuje správní proces modernímu pojetí veřejné správy, jež je v prvé řadě službou veřejnosti. nabízí např. vzory rozhodnutí vydávaných ve věcech stavebního povolení, odběrů či vypouštění vod a podobně.


 


 


Zdroj: MZe