KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Co týden dal – 17

02/05/06
Ing. Jaromír Musil PhD

události týdne v Jihomoravském kraji


Využití internetu při agropodnikání


 EPOS Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR realizátor projektu „Síť informačních center zaměřených na agro-environmentální programy v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina“, financovaného z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, ve spolupráci s Regionální agrární komorou Jihomoravského kraje, Krajským informačním střediskem pro rozvoj zemědělství a venkova a Okresní agrární komorou Vyškov, připravil bezplatný kurz:


 


Využití internetu při agropodnikání


 Obsahová  náplň kurzu:        A. (2 hod.)       1.  Internet to jsou informace


                                                                       2. Ovládání prohlížeče Internet Explorer – IE


                                                                       3. Jak vyhledávat na Internetu


                                               B. (4 hod.)       4. Přehled vyhledávacích portálů s zemědělskou
                                                                           tématikou


                                                                       5. Informace o obsahu portálů a praktické
                                                                          vyhledávání informací – ukázky


                                                                       6. Vyhledávání informací podle požadavků
                                                                           účastníků kurzů


 


 


První běh kurzu se uskutečnil ve středu 26.4.2006 v akreditovaném vzdělávacím středisku
LED-JAPA CZ, s.r.o. ve Vyškově.


Všech 11 účastníků kurzu dostalo na závěr osvědčení o absolvování kurzu.


Kurz budou organizovat OAK ve všech okresech Jihomoravského kraje až do roku 2007    předpokládá se, že v každém okrese budou uskutečněny 3 kurzy.      


Každá OAK poskytne informace o svých plánovaných kurzech.


 


České a Moravské vinařství – 2. rok v EUDne 28. dubna 2006 se ve spoluporáci Města Hustopeče, Vinařského fondu, Svazu vinařů ČR, RPPK Trnava a RAK Jm kraje uskutečnila pod záštitou ministra zemědělství ČR Jana Mládka a 1. náměstka hejtmana Jm kraje Milana Venclíka, odborně – společenská akce České a Moravské vinařství – 2. rok v EU.


 


Program byl zahájen uvítáním starostou Města Hustopeče Jiřím Teplým, dále pokračoval úvodním vystoupením ministra zemědělství Jana Mládka. Jihomoravské vinařství – dva roky po vstupu do EU v zastoupení nepřítomného Milana Venclíka představila členka Rady Jihomoravského kraje Anna Procházková. Vývoj ve vazbě na EU hodnotil poslanec EU Vladimír Železný, legislativu ve vinohradnictví a ve vinařství potom Ladislav Skopal, poslanec PSP ČR.


 


Problematikou pozice svých států pro reformu SOT s vínem se zabývali Josef Pleil z Rakouska, Diana Sidlovits z Maďarska, Igor Mancel ze Slovenska a Jiří Sedlo z ČR. Po diskusi byly vyhlášeny výsledky 2. ročníku soutěžní výstavy vín “O Hustopečskou pečeť” s následným závěrem semináře, který za Vinařský fond ČR zhodnotil jeho ředitel Jaroslav Machovec.


 


Ve druhé části, kterou byl kulturní program v Hotelu Centro pokračovalo neformální jednání a volná zábava.


 


K celé akci se vracíme několika fotografiemi:


 


 


    


 


 


 


 


 


 


 

Zařazeno v Aktuality z regionu