KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Pozemky dotčené povodněmi a dotace

18/05/06

Informace o postupu při podávání žádostí na SAPS a top-up v roce 2006 v případě pozemků dotčených povodněmi na jaře 2006.

V případě jednotné platby na plochu (SAPS) neexistuje povinnost produkce, zemědělci proto nemusí mít plochy zasety konkrétní plodinou k tomu, aby se daný pozemek kvalifikoval pro SAPS. V případě, že některé části půdních bloků nebo dílů půdních bloků způsobilé pro jednotnou platbu na plochu byly zasaženy povodněmi do té míry, že tuto půdu lze hodnotit jako půdu, která dočasně není v dobrém zemědělském stavu následkem mimořádných okolností, nezaniká nárok na jednotnou platbu na plochu, pokud žadatel tuto okolnost písemně oznámí SZIF dle metodického pokynu SZIF č. 1/2006/H/RO_ZAPU.


U národních doplňkových plateb (top-up) je skutečně podmínka pěstování určité konkrétní plodiny stanovena v nařízení vlády č. 141/2006 Sb., jako nezbytný předpoklad pro poskytnutí dotace, podmínka zasetí před podáním žádosti nařízením stanovena není. Z toho důvodu není nutné mít danou plodinu zasetou již ke dni podání žádosti o top-up.

Zařazeno v Přímé platby