KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Odkazy na některé související informační portály o víně

10/07/06

Odkazy na některé související informační portály o víně – týkající se legislativy, dotací a dalších informací pro pěstitele vinné révy a producenty vína.

1.    Novinky a právní předpisy.
Právní předpisy týkající se vína. Oznamovací povinnosti výrobců, formuláře, žádosti.Kódy stáčírny (výrobce). Dovoz vínaKomise Inspekce pro hodnocení a zatřiďování vína. Ověřování hroznů. Zvyšování cukernatosti. Oceňování a zatřiďování vínEvidence a hlášení – VZORY VYPLNĚNÝCH DOKUMENTŮ. Certifikace vína při vývozu do třetích zemí. Odkazy na zainteresované instituce. Informace k pořádání výstav. Senzorická zkouška pro hodnocení vína.


 


 


 


2.   Státní zemědělská a potravinářská inspekce


 Dokumenty ke stažení:


Prohlášení o produkci, Prohlášení o zásobách, Žádost o povolení nové výsadby, Oznámení o zahájení, přerušení, ukončení výroby produktů, Žádost o registraci vinice,Oznámení o provedení změny ve vinici …………


 


http://www.szpi.gov.cz/cze/dokumenty/default.asp?cat=2165&ts=9ec1


 


3.  


Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský


Legislativa, registrace, statistika, evidence, ………….


 


http://www.ukzuz.cz/index_otk.php


 


  


Zařazeno v Legislativa