KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Soutěž Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2006

18/07/06

Regionální agrární komora Jihomoravského kraje ve spolupráci s Jihomoravským krajem vyhlašují soutěž: Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2006 a Potravinářský výrobce Jihomoravského kraje 2006

Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2006

Potravinářský výrobce Jihomoravského kraje 2006

Vážení,

dovoluji si Vás informovat o vyhlášení soutěže Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2006 a Potravinářský výrobce Jihomoravského kraje 2006, která má za cíl zviditelnit potravinářskou produkci Jm kraje.
Současně Vás prosím o informování Vám blízkým subjektům, které by mohly být aktivními účastníky soutěže.

Jihomoravský kraj je s 20% republikovým podílem zemědělské produkce i krajem potravinářství, ale v současné době jeho produkce výrazně klesá. Soutěž Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2006  a Potravinářský výrobce Jihomoravského kraje 2006 si klade za cíl podporu výroby kvalitních surovin a finálních výrobků od výrobců v Jihomoravském kraji.

Soutěž spolupořádají Jihomoravský kraj s Regionální agrární komorou Jihomoravského kraje a Krajským informačním střediskem pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje.

Rámcové zásady účasti:
– pomocný výtah
– důkladné prostudování a dodržování "Zásad … " je pro přihlášení nutné!!!

Vyhlášení soutěže: 17. července 2006
Informace k soutěži: internetové stránky:

www.kr-jihomoravsky.cz – Informace – Spolupráce, soutěže, výzvy
www.kisjm.cz – Akce – Soutěž Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2006

Kdo může soutěžit:
– všechny fyzické a právnické osoby, které mají místo a sídlo podnikání na území Jihomoravského kraje

V čem se soutěží:
– v kategoriích produktů:      1. Pekárenské a cukrářské výrobky
                                                 2. Mléko a mléčné výrobky
                                                 3. Maso a masné výrobky
                                                 4. Ovoce, zelenina a výrobky z nich
                                                 5. Nápoje (kromě vína)

Jak se přihlásit:
– na adresu RAK – KIS Jmk doručit a předat fyzicky – osobně nebo poštou (ne elektronicky):

                     a) přihlášku každého výrobku, která je složena z části Zásad B – Identifikační údaje, C – Čestná prohlášení,
                          D – Dokumentace
                     b) doklad o zaplacení manipulačního poplatku 1.000 Kč za každý výrobek
                     c) používaný obal nebo návrh obalu (uvedeno v Zásadách, strana č. 2, odstavec 2.3)

v zalepené obálce s označením "Potravinářský výrobek JMK 2006" a se zpáteční adresou v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hod, 21. srpna do 14.00 hod na adresu:
Kotlářská 53, 602 00 Brno, 9. patro, dveře č. 903 (Ing. Musil, p. Škrabalová).
V případě nepřítomnosti (odkaz na dveřích) je možné předat přihlášku v 1. patře, dveře č. 120 – Ing. Zezulová nebo dveře č. 119 – p. Mašová

Poznámka:
– v jedné obálce může být více přihlášek – jejich souborů z částí Zásad B + C + D + doklad o zaplacení manipulačního poplatku + obal nebo jeho návrh

Další informace:   Ing. Jaromír Musil, Ph.D. – 607 612 772
                                 Hana Škrabalová, DiS. – 777 071 485

RAK – KIS Jmk
Kotlářská 53
602 00 Brno

tel.: 549 216 864
fax: 549 216 878
e- mail: kis@kisjmk.cz
               rak@rakjmk.cz

Vyhodnocení – pro každou kategorii výrobků samostatná komise
– 22.8.2006 – kontrola úplnosti přihlášek
–   4.9.2006 – dodání soutěžních výrobků (specifické výrobky 5.9.2006)
–   5.9.2006 – hodnocení soutěžních výrobků podle kritérií
–   8.9. a 10.9. 2006 – vyhlášení výsledků

Zásady soutěže

Zásady – Část A
Návod na vyplnění dokumentace
Část B – Identifikační údaje
Část C – Čestná prohlášení
Část D – Dokumentace
Část E – Marketingové cíle a zásady