KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Den starých plodin

16/08/06

Výzkumný ústav pícninářský s.r.o.Troubsko, Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha, EPOS spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR, ZEMSPOL a.s.Sloup a Obec Vavřinec Vás zvou 2.9.2006 v 9 hod. na Trávníky ve Veselici na „Den starých plodin“

Den strarých plodin

Pozvánka

Návrat starých plodin do Moravského krasu

 

Nenápadně a bez povšimnutí zmizely, mnohdy téměř vedle nás staré a krajové odrůdy užitkových rostlin. V současné době lze nalézt v krajině už jen ovocné dřeviny a výjimečně u soukromníků a v zahrádkách některé okrajové plodiny, zeleniny, koření a léčivky.

 

Dříve měl každý kraj své typické odrůdy, které se tam udržovaly po dlouhé generace. V Moravském krasu to byly odrůdy prosa, ječmene, lnu a konopí. Ty poskytovaly sice nižší, ale zato stabilní výnosy a sloužily k přípravě typických jídel a místních specialit. Vyjadřovaly svým způsobem ducha místa či kraje i lidí v něm žijících. V současnosti jsou tyto odrůdy úplně ztraceny. Zmínky o nich lze nalézt pouze v archivech a kronikách.

 

Krajové formy a tradiční odrůdy představují kulturní bohatství regionu a národa, neboť je v nich konzervován lidský um, dovednost a šlechtitelské znalosti vycházející z potřeb, tradic a vůbec kulturního prostředí regionu. Krajové formy vznikaly od počátku zemědělství výběrem z planých ekotypů a jejich pěstováním rolníky v jejich domácím regionu. Rolníci opakovali výběr vědomě i neuvědoměle, až se ustálily krajové formy, a ty si navzájem vyměňovali. Staré tradiční odrůdy naopak vznikaly  zprvu cíleným výběrem a později záměrným křížením šlechtiteli. Hranice mezi těmito původními a šlechtitelskými materiály je nejasná. Pravých krajových materiálů se dochovalo málo a je o nich mnohem méně informací než o starých šlechtěných odrůdách

 

O záchranu starých  plodin usiluje projekt „Návrat starých plodin do Moravského krasu“, jehož cílem je vyhledání a odzkoušení pěstování a využití tradičních odrůd a krajových forem, jejich uchování v  regionu a osvěta mezi zemědělci a veřejností pro jejich pěstování na větších plochách.

V letošním roce bylo v Moravském krasu na pěti lokalitách vyseto např. svatojánské žito,  krajová odrůda hrachoru z Bílých Karpat, pšenice jednozrnka, pšenice dvouzrnka, krajové odrůdy nahého ječmene z Beskyd, len, konopí, jedlý zahradní bob, cizrna, světlice barvířská, pískavice řecké seno atd. Společně s kulturními rostlinami byly vysety i v regionu v současnosti vymizelé plevely jako např. koukol, hlaváček letní a sveřep stoklasa.   

 

 

Bližší informace:

 

Ing. Jozef Jančo, MAS Moravský kras, 679 13 Sloup 221, tel. 739 042 933

e-mail: masmk@seznam.cz

 

Zařazeno v Akce v regionu