KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Využití internetu při agropodnikání

22/08/06

EPOS Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR je realizátorem projektu „Síť informačních center zaměřených na agro-environmentální programy v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina“, financovaného z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů.
V rámci tohoto projektu je pro Vás zemědělce připraven kurz:
Využití internetu při agropodnikání

 
 
EPOS Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR je realizátorem projektu „Síť informačních center zaměřených na agro-environmentální programy v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina“, financovaného z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů.
V rámci tohoto projektu je pro Vás zemědělce připraven kurz:
 
Využití internetu při agropodnikání
 
Obsahová náplň kurzu:        A. (2 hod.)            1. Internet to jsou informace
                                                                            2. Ovládání prohlížeče Internet Explorer – IE
                                                                            3. Jak vyhledávat na Internetu
                                            B. (4 hod.)          4. Přehled vyhledávacích portálů s zemědělskou
                                                                                tématikou
                                                                            5. Informace o obsahu portálů a praktické
                                                                                vyhledávání informací – ukázky
                                                                            6. Vyhledávání informací podle požadavků
                                                                                účastníků kurzů
 
 
Místo konání: Základní škola T.G. Masaryka, Rodkovského 2, Blansko, levé křídlo, 2. patro
 
Termín konání:   čtvrtek  31. 8. 2006 od 9 hodin
Kurzovné se nevybírá.
Občerstvení pro účastníky kurzu zajištěno.
Kontaktní osoba: Ing. Marcela Pokorná, Okresní agrární komora Blansko, Poříčí 18,
               tel. 516 417 436, 605 586 572, e-mail: oakbk@quick.cz
 
         
TENTOPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
Evropským sociálním fondem A STÁTNÍM RZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY