KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Dotace zemědělcům co nejdříve

31/10/06

V příštích týdnech se budou zemědělcům vyplácet první letošní podpory LFA

Příští týden začnou zemědělcům přicházet na účty první letošní podpory, a to vyrovnávací příspěvky za hospodaření v méně příznivých oblastech (LFA). Snahou ministryně zemědělství Mileny Vicenové je, aby se vyplacení všech druhů podpor poskytovaných za letošní rok co nejvíce urychlilo.
Státní zemědělský intervenční fond již vydal 5,5 tisíce rozhodnutí na výplatu plateb LFA ve výši 1,9 miliardy korun. Celkem přijal téměř 9,3 tisíce žádostí o 2,9 miliardy korun.
Finanční prostředky v rámci jednotné platby na plochu (SAPS) začne fond rozesílat hned od 1. prosince, jak stanoví pravidla Evropské unie. Od poloviny listopadu budou již zemědělcům přicházet rozhodnutí o výplatě těchto stěžejních plateb, které celkem představují 8,8 miliardy korun. Přesnou sazbu této dotace na hektar zveřejní ministerstvo zemědělství začátkem listopadu, tedy ve značném předstihu, než ukládá EU (do 31. listopadu). Na výplatu plateb SAPS bezprostředně naváže poskytování národních doplňkových plateb, kde první rozhodnutí začnou zemědělcům přicházet od poloviny prosince. Prostřednictvím doplňkových plateb dostanou zemědělci zhruba šest miliard korun. Podle ministryně Vicenové by se mělo urychlit vyplácení podpor v rámci agroenvironmentálních opatření a neměly by se opakovat prodlevy, které nastaly při vyřizování těchto dotací za loňský rok.
  
Táňa Králová
tisková mluvčí MZe
 
zdroj MZe ČR
 

Zařazeno v Zemědělství