KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Nový katalog firem, které se zabývají obnovitelnými zdroji

05/10/06

Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie EkoWATT zveřejnilo již dvanácté vydání katalogu firem, které se zabývají výrobou, montáží a distribucí technologií využívající obnovitelné zdroje energie.

Katalog firem je určen především zájemcům o využívání obnovitelných zdrojů, jako například stavebníkům, majitelům rodinných domů nebo podnikatelům, kterým usnadní orientaci a výběr vhodného dodavatele zařízení. Letošní vydání katalogu je nově rozšířeno také o kategorii projektových a architektonických kanceláří, které se zaměřují na výstavbu tzv. nízkoenergetických domů.

 

„Obnovitelné zdroje energie jsou perspektivním a rychle se rozvíjejícím oborem podnikání. Například v Německu se vloni z obnovitelných zdrojů vyrobilo více než 10 % elektřiny, což zaměstnalo kolem 200 000 lidí,“ říká ředitel EkoWATTu Jiří Beranovský. „Zájem o obnovitelné zdroje energie ale roste i u nás, což s sebou nese i rozšiřování nabídky firem, které v tomto oboru působí,“ vysvětluje důvody k aktualizaci katalogu Beranovský. Katalog je členěn celkem do osmi tématických kapitol podle oboru, ve kterém firmy působí: Solární energie, Fotovoltaické systémy, Tepelná čerpadla, Biomasa, Kogenerace, Malé vodní elektrárny, Větrné elektrárny. V osmé, nejnovější kategorii jsou soustředěny firmy, které se zabývají projektováním a výstavbou nízkoenergetických domů.

 

Letošní vydání publikace Katalog firem – obnovitelné zdroje energie 2006–2007, která vychází v nákladu 7500 kusů, finančně podpořila Česká energetická agentura v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2006. Katalog je distribuován zdarma – část nákladu bude zájemcům k dispozici v síti cca 50 poradenských středisek EKIS České energetické agentury, část bude k dispozici na odborných výstavách a konferencích. Lze si jej také objednat na tel: 266 710 247 nebo e-mailové adrese: ekowatt@ekowatt.cz. Elektronickou verzi katalogu lze najít na adrese www.ekowatt.cz/katalog_firem.

 

 

Poznámky:

 

 První databázi firem působících v oboru obnovitelných zdrojů energie sestavil EkoWATT (tehdy ve spolupráci s nadací SEVEn) již v roce 1992.

 

 Nízkoenergetické domy oproti běžným budovám, které se u nás v současnosti staví, uspoří zhruba 50 i více % energie na vytápění. Roční spotřeba je u těchto domů nižší než 50 kWh na m2 vytápěné podlahové plochy. Úspory energie jsou zajištěny zejména komplexním přístupem k řešení domu již ve fázi projektu: použitím kvalitních tepelných izolací, vhodnou dispozicí a orientací domu či řízeným větráním, které minimalizuje tepelné ztráty.

 

 Energetická konzultační a informační střediska (EKIS) České energetické agentury poskytují veřejnosti bezplatné energetické poradenství. V roce 2005 pracovalo v síti EKIS ČEA celkem 44 středisek zaměstnávajících 178 poradců. EkoWATT provozuje dvě střediska EKIS – v Praze a v Českých Budějovicích.

Více viz http://www.ceacr.cz/?page=strediska

 

Další informace také na:  www.ekowatt.cz, www.ekowatt.cz/katalog_firem, www.energetika.cz

 

 

Zdroj: EkoWATT,  3. 10. 2006