KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Ohlédnutí za krajskými dožínkami 2006

18/10/06

Krajské dožínky 2006 se konaly 10. 9. 2006 v Kyjově

Dožínky 2006
„Konec dobrý, všechno dobré.“
Takto jsme se naučili vyslovovat závěr zejména po problematickém průběhu své činnosti, což o žních v roce 2006 platí několikanásobně !!! Poučeni o neporučitelnosti přírodě, bychom měli vyvodit celospolečenské závěry sami, zde v České republice, a nečekat, až ostatní země jako „náš vzor“ začnou řešit své problémy bezpečnosti potravinové, energetické a dalších a my rzchle budeme též aktivní.
Dne 10. září 2006 se v Kyjově uskutečnily „Dožínkové slavnosti Jihomoravského kraje 2006“, pod záštitou hejtmana Jm kraje Ing. Stanislava Juránka, ve spolupráci Jm kraje,
Rak Jm kraje a města Kyjov.
Velmi krásné prostředí a počasí spolu se zabezpečením kvalitního programu a obchodního servisu bylo společenským vyvrcholením nejen žní, ale i doprovodných akcí:
1. Dne 8. září 2006 se v Kyjově uskutečnila konference na téma: „Aktuální otázky rozvoje
    zemědělství a venkova“
, kdy spojnicí všech pěti samostatných příspěvků bylo zemědělství
    a venkovský prostor.
2. Ve dnech 8. září a 10. září 2006 byly vyhlášeny výsledky prvního ročníku soutěže o titul
     „Potravinářský výrobek a výrobce Jihomoravského kraje 2006“. Tato soutěž hned
     napoprvé prokázala svoji oprávněnost, zejména z pohledu tržní realizace potravinářských
     surovin a výrobků jihomoravských výrobců. Akce, která potvrdila správné rozhodnutí
     obou spoluorganizátorů, tj. Jihomoravského kraje a Regionální agrární komory Jm kraje.
     Více informací o soutěži: www.kisjm.cz