KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Platba Top-Up a plodiny pěstované na orné půdě jako množitelské porosty

20/10/06

Upozornění pro žadatele o doplňkovou platbu na plodiny pěstované na orné půdě jako množitelské porosty.

Upozornění pro žadatele o doplňkovou platbu na plodiny pěstované na orné půdě jako množitelské porosty
Pokud žadatel žádá u množitelských porostů o Top-Up plodiny pěstované na orné půdě, doručí v termínu od 16. do 31. října 2006  na ZA-PÚ úředně ověřené kopie uznávacích listů množitelských porostů, vydaných Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským podle § 5 zákona č. 219/2003 Sb.