KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Problematika provozování stanic  PHM

10/10/06

Problematika provozování stanic  PHM k jejich výdeji a prodeji, zákon č. 311/2006 Sb.

Aktuální upozornění ze dne 10. října 2006

 

Provozování stanic PHM k jejich výdeji a prodeji:

 

1)      Zákon o pohonných hmotách č. 311/2006 Sb. – platnost od 1.září 2006!!!

 

2)       

a)      Ten kdo provozuje stanici bez kolaudačního rozhodnutí a následných (zákonných) dokladů a chce ji provozovat i do budoucnosti, musí podat svému územně příslušnému stavebnímu úřadu příslušnou žádost včetně dokladů – příloh – do 90 dnů!!!!

 

b)     Ten kdo má „stavbu“ v pořádku přihlásí se u příslušných úřadů do „Evidence čerpacích stanic pohonných hmot“ – do 60 dnů!!!

 

 

3)      Celostátně se touto problematikou ve vztahu k zemědělství zabývá AK ČR v Praze (JUDr. Miloš Kucian), který podal informaci na poradě ředitelů Okresních agrárních komor dne 5. října 2006 v Táboře – tam tedy případná možnost poskytnutí či získání dalších informací.

 

4)      Závěrem
Pozor: Předchozí text je pouze aktuální upozornění, jedině správný postup a termíny o doslovného znění a výkladu příslušného zákona č. 311/2006 Sb.

 

 

 

Za KIS – RAK Jm kraje

 

                                                            Jaromír Musil

 

Zařazeno v Legislativa ČR