KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Obnova lesního potenciálu poškozeného přír.kalamitami

18/12/06

Projekt schválený v rámci podopatření 1.3.1. Obnova lesního potenciálu poškozeného přír.kalamitami

Projekt schválený v rámci podopatření 1.3.1. Obnova lesního potenciálu poškozeného přír.kalamitami

Informujeme žadatele z OP Zemědělství, podopatření 1.3.1. Obnova lesního potenciálu poškozeného přírodními kalamitami, že dne 8.12.2006 byla schválena 1 žádost (reg. č. CZ06.1.04/1.3.001/0099) o finanční podporu v celkové částce podpory 1 740 440,- Kč a bylo k ní vydáno Rozhodnutí.

Pro toto podopatření zároveň přestává platit dovětek: "Ostatní projekty jsou v procesu schvalování (odhadovaný termín dokončení schvalování se předpokládá do poloviny prosince 2006)"  uveřejněný spolu se schválenými projekty na stránkách MZe dne 9.11.2006.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství