KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Oznámení o ukončení příjmu žádostí o zařazení do programu PUZČ

15/12/06

Oznámení o ukončení příjmu žádostí o zařazení do programu PUZČ. Zdroj: SZIF

Oznámení o ukončení příjmu žádostí o zařazení do programu PUZČ

Tento termín se týká pouze žádosti o zařazení – část podmínečné zařazení. Na žadatele, kteří podali žádost o zařazení do programu během roku 2006 a ještě nedoložili Fondu převod podniku dle § 6 odst. 2 nařízení vlády č. 69/2005 Sb., (dodatečnou dokumentaci), se tento termín nevztahuje. Žadatelé mohou dokládat dodatečnou dokumentaci po celý rok 2007 v závislosti na lhůtě k dodání dodatečné dokumentace (do 12 měsíců ode dne podání žádosti o zařazení do programu PUZČ).
Také příjem žádostí o dotaci již zařazených žadatelů není nijak změněn. Termín pro podání žádosti o dotaci v roce 2007 je od 1.1.2007 do 15.2.2007.

Platnost materiálu od:

Zpracovala

: Kučerová Tereza (oddělení podpory administrace HRDP) 13.12.2006 Dle nařízení vlády č. 512/2006 Sb., ze dne 15.listopadu 2006, kterým se mění mimo jiné i nařízení vlády č. 69/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotace v souvislosti s předčasným končení provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele, je posledním možným dnem pro podání žádosti o zařazení do programu PUZČ 31.12.2006. Žádosti o zařazení doručené po tomto datu budou zamítnuty.

Zařazeno v Zemědělství