KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Průměrné ceny dřeva pro r. 2007

18/12/06

Vyhlášení průměrné ceny dřeva pro rok 2007 k výpočtu poplatku za odnětí lesních pozemků

Vyhlášení průměrné ceny dřeva pro rok 2007 k výpočtu poplatku za odnětí lesních pozemků

Průměrné ceny dřeva pro r. 2007

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství
Č.j.: 39862/2006 -16220
V Praze dne 28.11.2006

VYHLÁŠENÍ
průměrné ceny dřeva pro rok 2007 k výpočtu poplatku za odnětí lesních pozemků.

Ministerstvo zemědělství podle § 49 odst. 3, písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění vyhlašuje průměrnou cenu dřeva k určení výše poplatku za odnětí lesních pozemků pro rok 2007 ve výši  919,- Kč/m3.
 
Vyhlášená průměrná cena dřeva nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství