KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zoonózy v EU v roce 2005

29/12/06

Druhá souhrnná zpráva o výskytu zoonóz (nákaz přenášených ze zvířat na člověka) v EU za rok 2005.
Přehled onemocnění z potravin.

Zoonózy v EU v roce 2005

Dne 14. prosince 2006 publikoval Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) druhou souhrnnou zprávu o “Trendech a zdrojích zoonóz, původcích zoonóz (zoonotic agents), antimikrobiální rezistenci a výskytu onemocnění z potravin v EU v roce 2005.

Zoonózy, tj. infekční onemocnění přenosné ze zvířat na člověka, ovlivnily v roce 2005 více než 380 000 obyvatel EU. Humánní forma onemocnění se často získává přes kontaminované potraviny.

Podle uvedené zprávy překročily kampylobakteriózy dokonce výskyt salmonelóz a byly nejčastější příčinou infekce přenášené ze zvířat na člověka. Zpráva obsahuje informace o 16 zoonózách, antimikrobiální rezistenci, výskytu onemocnění z potravin aj.
Hlavní zpráva obsahuje souhrn a analýzu výsledků a dále monitorovací aktivity členských států a tří zemí mimo EU. Tištěná verze souhrnné zprávy bude k dispozici v únoru 2007.
 
 
Převzato z WWW.agronavigator.cz – autor Ing. Alexandra Kvasničková