KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Dva nové dotační tituly zařazeny do PRV bez standardního schvalovacího procesu

24/01/07

Za situace, kdy je ohrožen termín zahájení vládou již v loňském roce schváleného Programu rozvoje venkova, změnilo náhle MZe ČR znění jednoho z nejvýznamnějších bodů programu – tzv. agroenvironmentální opatření (AEO). Ke stávajícím titulům vsunulo MZe ČR dva nové. Tato změna proběhla mimo postupy standardního  schvalovacího řízení.

Dva nové dotační tituly zařazeny do PRV bez standardního schvalovacího procesu

Tisková zpráva