KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Pravidla- čerpání přímých dotací vodnímu hospodářství

15/01/07

Na úhradu odstranění škod po jarní povodni 2006 na hrázích a objektech rybníků a způsob kontroly jejich použití

Ministerstvo zemědělství v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a dalšími souvisejícími právními předpisy a podle usnesení vlády č. 670/2006 ze dne 31. 5. 2006 vydává ve veřejném zájmu dle § 102 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, z důvodu potřeby urychleného odstranění škod po jarní povodni roku 2006 na hrázích a objektech rybníků, které by se v případě další povodně mohly stát potencionálním zdrojem ohrožení obyvatelstva v níže položeném území tato Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování a čerpání přímých dotací vodnímu hospodářství na úhradu odstranění škod po jarní povodni 2006 na hrázích a objektech rybníků a způsob kontroly jejich použití.
Pravidla ČR – Ministerstva zemědělství k poskytování a čerpání přímých dotací vodnímu hospodářství na úhradu odstranění škod po jarní povodni 2006 na hrázích a objektech rybníků a způsob kontroly jejich použití
(soubor ve formátu PDF – 350 kB)
Přílohy k Pravidlům – vzory žádostí
(soubor ve formátu RTF – 158 kB)

© 2006 Ministerstvo zemědělství

Zařazeno v Legislativa ČR