KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Právní předpisy z oblasti cen zemědělských pozemků

25/01/07

Vyhláška č. 456/2005 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků – příloha vyhlášky. Vyhláška č. 468/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 456/2005 Sb.

Právní předpisy z oblasti cen zemědělských pozemků
Vyhláška č. 456/2005 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků – příloha vyhlášky. Vyhláška č. 468/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 456/2005 Sb.
Příloha vyhlášky č. 456/2005 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků.

http://www.mze.cz/UserFiles/File/Parizkova/Vyhlaska_456_2005.pdf

 
VYHLÁŠKA  

468

ze dne 25. září 2006,
kterou se mění vyhláška č. 456/2005 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

http://www.mze.cz/UserFiles/File/Parizkova/Vyhlaska_468_2006.doc