KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

SMA ČR – bezplatné školení

08/01/07

Společnost mladých agrárníků ČR nabízí bezplatné certifikované školení „Předčasné ukončení zemědělské činnosti“ a „Rekonstrukce, modernizace a výstavby nových zemědělských staveb vyhovujících standartům EU na chov hospodářských zvířat (welfare)

Společnost mladých agrárníků České republiky díky spolufinancování Evropské unie, Evropským zemědělským orientačním a záručním fondem, nabízí všem zemědělcům, manažerům zemědělských podniků a majitelům farem se zájmem o zvýšení své kvalifikace a konkurenceschopnosti na českém ale i evropském trhu bezplatné certifikované školení v oblasti:

Předčasné ukončení zemědělské činnosti (nařízení vlády č. 69/2005 Sb.)

 Pozvánka a program

Rekonstrukce, modernizace a výstavba nových zemědělských staveb vyhovujících standartům EU na chov hospodářských zvířat (welfare)

Semináře jsou určeny pro  širokou zemědělskou veřejnost, jsou bezplatné a certifikované.  Každý účastník dostane po absolvování semináře podklady k seminářům jak v tištěné tak i v elektronické podobě na CD a certifikát o absolvování kurzu. Na místě bude zajištěno i drobné občerstvení.
 
Společnost mladých agrárníků ČR již organizovala semináře tohoto druhu a setkala se s  kladnou odezvou většiny účastníků.