KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Tisková zpráva Mze

04/01/07

Významné zjednodušení připravilo ministerstvo zemědělství pro žadatele, kteří se budou ucházet o finanční podporu na své projekty z nového Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

Zjednodušení pro všechny, ještě výraznější pro malé projekty
 
 
Skutečně významné zjednodušení připravilo ministerstvo zemědělství pro žadatele, kteří se budou ucházet o finanční podporu na své projekty z nového Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Celkové zjednodušení se týká většiny projektů předkládaných na opatření z Programu rozvoje venkova, ještě výraznější je pak u malých projektů – do jednoho milionu korun.
Pro předkladatele malých projektů je určitě dobrou zprávou novinka, že se u nich nebude vyžadovat výpočet finančního zdraví ani ekonomické životaschopnosti projektu. Díky tomu, že jejich žádost bude jednodušší, zrychlí se i administrace na Státním zemědělském intervenčním fondu. Předpokládá se, že projekty do jednoho milionu korun budou v rámci Programu rozvoje venkova tvořit zhruba třetinu z projektů předkládaných na osu I, která je zaměřená na zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, a kolem 40 procent u osy III pro podporu kvality života na venkově.
U tzv. středně velkých projektů, finančně vymezených od jednoho do pěti milionů korun, se bude nadále počítat finanční zdraví žadatele, které bude základním kritériem přijatelnosti projektu. Těchto středně velkých projektů by u osy I i III měla být zhruba polovina ze všech předkládaných projektů.
Asi pětinové zastoupení by podle předpokladů měly mít u obou os tzv. velké projekty, to znamená nad pět milionů korun. Základním kritériem přijatelnosti projektu bude opět finanční zdraví. Navíc bude muset žadatel o podporu prokazovat ekonomickou životaschopnost zamýšlené investice.
Všichni žadatelé jistě ocení, že ve srovnání s dosavadním operačním programem Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství se výrazně ztenčí seznam dokumentů, které bude potřeba předložit k žádosti o dotaci na opatření z Programu rozvoje venkova. Počítá se totiž s využitím existujících registrů. Například u malého projektu bude místo současných dvaceti příloh potřeba dodat pouze čtyři, u projektů nad jeden milion korun ještě navíc podklady pro výpočet finančního zdraví a u velkých projektů podklady k ekonomické životaschopnosti projektu. Případné další přílohy bude nutné doložit tehdy, pokud budou sloužit pro vyhodnocení projektů prostřednictvím výběrových kritérií, která navrhne národní monitorovací výbor. Jeho složení a statut již byly schváleny.
  
Táňa Králová
tisková mluvčí MZe

Zařazeno v Zemědělství