KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Vyšší odborná škola v Opavě, obor Regionální politika zemědělství a venkova

17/01/07

Masarykova střední odborná škola zemědělská a  Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace sděluje všem zájemcům, že je ještě možno zaslat přihlášky ke studiu na Vyšší odborné škole v Opavě, obor Regionální politika zemědělství a venkova

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace sděluje všem zájemcům, že je ještě možno zaslat přihlášky ke studiu na:
 
Vyšší odborné škole v Opavě , obor Regionální politika zemědělství a venkova
 
 
 
Podmínky přijetí:
– úspěšné absolvování úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání
povinná lékařská prohlídka, která potvrdí zdravotní způsobilost ke studiu na tomto typu školy
– vyhovět při přijímacím řízení , které se skládá z :
                        – písemného testu obecných studijních předpokladů (nejde o Scio-test) 
                        – ústního pohovoru 
 
 
Přijímací řízení proběhne v následujících termínech:
1. kolo   6.6.2007
2. kolo 27.6.2007
3. kolo 28.8.2007  
 
 
Počet přijatých studentů: do 40 ( včetně)
Administrativní poplatek: 100,- Kč
Školné: 4000,- Kč ročně 
Ubytování a stravování zajištěno.
 
 
Další podrobnosti naleznete na www.zemedelka.opava.cz
 
Adresa školy: MSŠZe a VOŠ, Purkyňova 12, 746 01 Opava
 
Telefon: 553 760 500   
 
 
Kontaktní osoby:             Ing. Arnošt Klein (ředitel školy) 553 760 501
                                    Ing. Jiří Kašný (zástupce ředitele) 553 760 502
                                    Ing. Vladimír Skopal 553 760 507
 

                                                                                                                                                     

Zařazeno v Vyšší odborné