KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Dosud největší česká solární elektrárna v Bušanovicích

24/02/07

Tento projekt byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a MPO ČR

Dosud největší česká solární elektrárna v Bušanovicích

V Jižních Čechách byla dne 1. února 2007 uvedena do trvalého provozu fotovoltaická elektrárna v Bušanovicích, která vyrábí elektřinu ze slunečního záření. Celková roční výroba celého systému je 628 000 kWp. Jednotka Wp, příp. kWp či MWp, udává tzv. špičkový výkon systému, tj. maximální výkon, který je fotovoltaický systém při maximálním slunečním záření a za dalších stanovených podmínek schopen vydat. Náklady na výrobu 1 kWp jsou orientačně 1,47. Dotace na tuto stavbu z fondu OPPP činila 29,2 mil Kč. Celkové náklady na instalaci systému byly 85 milionů Kč.

Reálný odhad počtu možných fotovoltaických elektráren v Jihočeském kraji na vhodných lokalitách by mohl přinést roční úsporu 7 250 t CO2.

Závazek České republiky k EU v podílu obnovitelných zdrojů energie na celkové výrobě je 8 % do roku 2010. Tento závazek přijala ČR formou Přílohy II Smlouvy o přistoupení ČR k EU. Jižní Čechy mohou tento závazek podstatně ovlivnit.

Statistické údaje projektu

Instalovaný výkon na konstrukci: 693 kWp
Výkon na patě invertoru: 600 kWp
Roční výroba: 628 000 kWh (projektový výpočet)
Celkové investiční náklady: 85 000 000 Kč
Dotace z fondu OPPP: 29 200 000 Kč
Náklady na výrobu 1 kWh: 1,47 Kč (orientačně)
Náklady na instalaci 1 kWp: 141 600 Kč
FV panely: Mitsubishi PV-MF 130EA 2L, 5 320 ks
Invertory: 2x SolarMax 300C
Uvedení do trvalého provozu: 1. 2. 2007
Úspora CO2: 725 tun / rok

Přínosy projektu pro Jižní Čechy

Úspora: CO2 cca 725 t / rok
Uspokojení měrné spotřeby: 343 osob
Uspokojení měrné spotřeby: 172 domácností
Celková plocha instalovaných FV panelů: 6 170 m2
Potřeba plochy: 8,92 m2 panelů / 1 kWp (netto)
Celková plocha území sklonu 30% na výrobu 628 000 kWh / rok = 13 500 m2
Potřeba plochy pro výrobu 1 kWh = 0,02 m2 brutto, 1 m2 vyrobí 50 kWh / rok

Tento projekt byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a MPO ČR.
http://www.korowatt.cz